Τετάρτη 21.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων

28.11.2022 /

Στις 27/11/2022 , ημέρα Κυριακή , στα γραφεία του Συλλόγου (Αριστοτέλους 28) ,
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου , του
Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής , και των αντιπροσώπων στην
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος , όπως είχε αποφασιστεί από την αντίστοιχη
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2022. Σύμφωνα με
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών εκλέχθηκαν ως μέλη του νέου επταμελούς ΔΣ του
Συλλόγου οι Χρύσανθος Κόκκας , Θεοφίλη (Φιλίτσα) Κρομμύδα , Χρυσούλα Μαγειρία –
Σιώτα , Άρης Μυλωνάς , Αθηνά Οικονόμου , Απόστολος Σούλιος , Βασίλειος
Φουντανόπουλος και ως αναπληρωματικά μέλη οι Νικόλαος Μπαλάφας και Κατερίνα
Ζάχου. Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Μαρία Παπασπύρου και Αλίκη Τζίμα . Ως
αντιπρόσωπος στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος ο Βασίλειος Φουντανόπουλος
. Εντός της εβδομάδος το νέο ΔΣ του Συλλόγου , θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση για την
συγκρότησή του σε σώμα .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

[fbcomments]