Τετάρτη 22.05.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

11.11.2023

Την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού… αλλά και για παρατάσεις έργων όπως η ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ληθαίου, συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 8:00 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. 1. Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Μύλος των Ξωτικών 2023-2024» εντός του χώρου του πάρκου Ματσόπουλου.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2024-2025.
 2. 3. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2024-2025.
 3. Ορισμός δύο (2) Επιτροπών για τον διαγωνισμό αξιολόγησης Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου εξωτερικής όψης Οικιών – Πολυκατοικιών και στολισμένων βιτρινών εμπορικών καταστημάτων εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 35528/24-7-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 46921/25-10-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 47800/31-10-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.
 4. Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου.
 5. 9. Διαγραφή ποσoύ για τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.
 6. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2022.
 7. 11. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2022.
 8. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2024.
 9. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2024.
 10. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2.523,14 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Συκιάς της Κοινότητας Αγρελιάς, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. Μεταφορά λήμματος της συστάδας 10β του Δημοτικού – Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς στο διαχειριστικό έτος 2024.

Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας έτους 2023-2024.
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ του έργου «παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον θρυμματισμό ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων στις Δημοτικές Ενότητες ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ – ΚΟΖΙΑΚΑ – Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ και ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ από την ΠΑΔΥΘ ΑΕ στον Δήμο Τρικκαίων».

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά την πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΣΕ27510076 (κωδ. ΟΠΣ 5029564) στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Κ.Α. 1322.00.021).
 2. 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2023».
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΗΛΕΥΤΗΣ».
 4. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΛΗΘΑΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 5. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2022».
 6. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».
 7. Έγκριση 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» προϋπολογισμού μελέτης 650.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2022 – 2023».
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 10. Λήψη απόφασης για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 11. 29. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».
 12. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων.

 

[fbcomments]