Τετάρτη 27.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Για προσλήψεις συζητά τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

14.02.2015

Με θέμα την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας συνεδριάζει τη  ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο, Τρικκαίων. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 3. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής.
 2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή μικρών και μεγάλων έργων.
 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2015-2016.
 4. Γνωμοδότηση περί προσθήκης προσωνυμίας στο τίτλο του 32ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.
 5. Παραχώρηση χρήσης χώρων πρώην Νηπιαγωγείου Διποτάμου Δ.Ε. Φαλώρειας, στον ΤΟΕΒ Διποτάμου.
 6. Ορισμός εκπροσώπων για την προς συγκρότηση Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 2. Διόρθωση-διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Αγίας Μονής Ι, Αριστερά οδού Καλαμπάκας.
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, παιδαγωγικού υλικού κτλ για το έτος 2015.
 4. Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Πλατάνου-Διαλεκτού και Σπαθάδων.

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 358/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Εξέταση της αίτησης κληρονόμων Πατρώνα Νικολάου του Γεωργίου, Σοφίας Μαράβα του Κων/νου χήρα Νικολάου Πατρώνα, Κων/νου Πατρώνα του Νικολάου, Γεωργίου Πατρώνα του Νικολάου, Δημητρίου- Πάουλο Πατρωνα του Νικολάου και Λοίδα-Πατρίτσιας Πατρώνα του Νικολάου, περί απόδοσης οικοπέδου στην περιοχή αριστερά οδού Καλαμπάκας».

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότησης για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Έγκριση διαγραφών και εντάξεων ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «ΤΡΙΚΚΗ» στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» και Διενέργεια επαναπροκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση πρόσθετων ωφελούμενων του Κέντρου.
 2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων με αρ.πρωτ.76396/15-12-2014 του Σωματείου «ΤΡΙΚΚΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , με αρ. πρωτ. 852/9-1-2015 του Μορφωτικού και Ευεργετικού Συλλόγου Καστανέας Καλαμπάκας «Ο ΣΤΙΝΟΣ» και με αρ. 6460/9-2-2015 του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μηλιωτών Μηλέας Μετσόβου για δωρεάν παραχώρηση χώρου.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 658/22-12-2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 4. Έγκριση εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων: α) Ενταγμένων στο πλαίσιο της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την περίοδο 2014-2015 και β) που υπέβαλλαν αίτηση μη ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Δ΄, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας,  Α΄ Μεγ. Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2014-2015.
 5. Έγκριση για ένταξη και αποχώρηση εξυπηρετουμένων για το Δ’ τρίμηνο του 2014 στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Τρικκαίων.
 6. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2014-2015.
 7. 7η έγκριση διαγραφής παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους Παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς : α) ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015, β) μη ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Αστική Ανάπτυξης Τρικάλων που αφορά την έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2015.
 2. Ορισμός εκπροσώπου από το  Δήμο  Τρικκαίων  για  την  συμμετοχή  του στις Γενικές  Συνελεύσεις  της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας “Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων.
 3. Έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων.
 4. Λήψη απόφασης για συνέχιση λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων.

Γενικά

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ».
 2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 14.01.2015.
 3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 28.01.2015.
 4. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 30.01.2015.
 5. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Γιάννη στη Λάρισα στις 21.01.2015.
 6. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κυρίτση Χρυσόστομου στη Λάρισα στις 6.02.2015.