Κυριακή 24.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σταυροδοσία Δημοτικών Εκλογών Δήμου Μετεώρων

30.05.2019 /

Το μεγαλύτερο ποσοστό των τμημάτων της σταυροδοσία Δημοτικών Εκλογών Δήμου Μετεώρων (88/98 τμήματα) έσωσε στη δημοσιότητα ο δήμος.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ