Σάββατο 01.04.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ. Μετεώρων: Βελτίωση των αγροτικών υποδομών

16.02.2022 /

Σε δύο ακόμα σημαντικές παρεμβάσεις προχώρησε ο Δήμος Μετεώρων και
συγκεκριμένα το τμήμα τεχνικών έργων σε συνεργασία με το τμήμα αγροτικής
ανάπτυξης και τους Προέδρους των Κοινοτήτων Αύρας και Σαρακίνας.
Παρουσία των Αντιδημάρχων κ. Θώμου Γεώργιου και κ. Αρσενίου Γεώργιου καθώς
και των Προέδρων των Κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και διάνοιξη
ρεμάτων ούτως ώστε να πραγματοποιείται αποστράγγιση και όδευση των υδάτων
στους παρακείμενους ποταμούς Ληθαίος και Πηνειός.

Συγκεκριμένα αποκαταστάθηκε η κοίτη του κεντρικού ρέματος από Αύρα προς
Θεόπετρα και αποκατάσταση και καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών και
ρεμάτων στην περιοχή της Σαρακίνας.

Συνεχίζοντας τις στοχευμένες παρεμβάσεις σε καθημερινή βάση ο Δήμος
Μετεώρων συντηρεί, αποκαθιστά, βελτιώνει τις αγροτικές υποδομές της περιοχής
μας βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες εργασίας των αγροτών μία παραγωγική ομάδα
πολύ σημαντική για τον τόπο μας.

[fbcomments]