Πέμπτη 06.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βελτιώνει το δρόμο από Γλυκομηλιά έως Κρύα Βρύση η Περιφέρεια Θεσσαλίας

26.08.2019 /

Κ. Αγοραστός: «Συντηρήσεις απολύτως απαραίτητες για την μείωση της επικινδυνότητας

και για την αναβάθμιση των μετακινήσεων των πολιτών»

Στην αποκατάσταση του δρόμου από Γλυκομηλιά έως Κρύα Βρύση προχωρά η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου προϋπολογισμού 248.000 ευρώ. Το έργο αφορά
στη βελτίωση της υφιστάμενης οδού από Γλυκομηλιά έως Κρύα Βρύση συνολικού μήκους 5
km.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Σε
συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους
Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας, προχωράμε σε παρεμβάσεις οι οποίες
βελτιώνουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων και την επικοινωνία των
ανθρώπινων κοινοτήτων. Πρόκειται για συντηρήσεις απολύτως απαραίτητες για την μείωση
της επικινδυνότητας και για την αναβάθμιση των μετακινήσεων των πολιτών. Είναι έργο
ουσίας και χρήσιμο στο οποίο διεισδύουν οι ανθρώπινες επιθυμίες των κατοίκων. Με τις
ενέργειες μας αυτές ωφελούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής».

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
 Γενικές εκσκαφές διαπλάτυνσης του καταστρώματος της οδού κατά θέσεις
 Κατασκευή επιχωμάτων από αμμοχάλικο του ποταμού, για τη βελτίωση του
υφιστάμενου καταστρώματος της οδού, συνολικού μήκους 5.000 μ από την έξοδο
του οικισμού Γλυκομηλιά και διάνοιξη τάφρου αντιστοίχως.