Παρασκευή 19.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση του δήμου Μουζακίου για δηλώσεις αποζημίωσης στον ΕΛΓΑ

13.01.2022

Από τον Δήμο Μουζακίου – Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνεται ότι για τις ζημιές που
προκάλεσε η κακοκαιρία το διήμερο 11 – 12 Ιανουαρίου 2022, σε φυτικό, ζωϊκό, η πάγιο κεφάλαιο, έχει γίνει
αναγγελία στον ΕΛΓΑ.

Καλούνται οι παραγωγοί, δικαιούχοι αποζημιώσεων, να προσέλθουν στους κατά τόπους ανταποκριτές
του Οργανισμού, προκειμένου να καταθέσουν τις σχετικές δηλώσεις εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι η
προθεσμία είναι χρονικής διάρκειας 15 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ζημιάς των ανταποκριτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Μουζακίου,
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η στο τηλ.: 24453 – 50126 (κα Κράβαρη
Ευαγγελία).