Σάββατο 24.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. Πύλης

09.11.2018 /

Με παρόντα τα 24 από τα 33 μέλη συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της αριθμ. 263/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης της ΔΕΗ για την εκπόνηση της μελέτης του ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου σε εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου «ΥΗΕ Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 263/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης της ΔΕΗ για την εκπόνηση της μελέτης του ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου σε εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου «ΥΗΕ Μεσοχώρας».

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

3. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγής.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγής.

8. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.

9. Διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή που αφορά σε δικαίωμα βοσκής Τ.Κ. Δέσης, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης και επαναβεβαίωση της οφειλής χωρίς τις προσαυξήσεις.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή που αφορά σε δικαίωμα βοσκής Τ.Κ. Δέσης, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης και επαναβεβαίωση της οφειλής χωρίς τις προσαυξήσεις.

10. Καταβολή οφειλής σε εργαζόμενους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή οφειλής σε εργαζόμενους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

11. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πύλης και στον οικισμό Δροσοπηγής Τ.Κ. Φήκης – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πύλης και στον οικισμό Δροσοπηγής Τ.Κ. Φήκης – κατανομή πίστωσης.

12. Κατανομή πίστωσης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

13. Κατανομή πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Δροσερού εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Δροσερού εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ».

14. Κατανομή πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 17ης Νοέμβρη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την Κατανομή πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 17ης Νοέμβρη.

15. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και εξόδων φιλοξενίας ομιλητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Κτηνιατρική Σχολή για τη διοργάνωση ημερίδας για την εκτροφή και φροντίδα ιπποειδών εργασίας και αναψυχής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και εξόδων φιλοξενίας ομιλητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Κτηνιατρική Σχολή για τη διοργάνωση ημερίδας για την εκτροφή και φροντίδα ιπποειδών εργασίας και αναψυχής.

16. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πηγής.

17. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

18. Αίτηση Κατσαντώνη Σπυρίδωνα για μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κατσαντώνη Σπυρίδωνα για μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πηγής.

19. Ονομασία οδού στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ονοματοθεσία οδού στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

20. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.

21. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

22. Αίτηση Καραμάνου Αποστόλου σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Καραμάνου Αποστόλου σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου.

23. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 209KW, ιδιοκτησίας της ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., στη θέση Σγάρες της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 209KW, ιδιοκτησίας της ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., στη θέση Σγάρες της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

25. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

26. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».

27. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

28. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

29. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».
(Αριθμ. απόφασης 313/2018)

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων».

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».
34. Έκδοση ψηφίσματος για το θέμα των Πανεπιστημιακών Σχολών Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής και τη σύνταξη και επίδοση υπομνήματος προς τον Υπουργό Παιδείας και τους Βουλευτές του Νομού Τρικάλων.

35. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» – αποδοχή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» – αποδοχή πίστωσης.

36. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΔΕΗ για την εκπόνηση της μελέτης του ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου σε εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου «ΥΗΕ Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης της ΔΕΗ για την εκπόνηση της μελέτης του ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου σε εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου «ΥΗΕ Μεσοχώρας».

37. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

38. Κατανομή προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

39. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 του Δήμου Πύλης.

40. Κατανομή πίστωσης για φιλοξενία εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του Βοτανικού Πάρκου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για φιλοξενία εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του Βοτανικού Πάρκου.

41. Κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 18ων Τσιαβαλιάρειων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 18ων Τσιαβαλιάρειων.

42. Κατανομή πίστωσης για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθαμανίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθαμανίας.

43. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρακτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

44. Συμμετοχή του Δήμου στο Φο.Δ.ΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στο Φο.Δ.ΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

45. Αίτηση των κ.κ. Παπαγγέλη Μαριγούλας και Μαργαρίτη Γεωργίου για συναίνεση του Δήμου Πύλης για υλοποίηση έργων αναδάσωσης σε δημοτική δασική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης των κ.κ. Παπαγγέλη Μαριγούλας και Μαργαρίτη Γεωργίου για συναίνεση του Δήμου Πύλης για υλοποίηση έργων αναδάσωσης σε δημοτική δασική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.

46. Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας εκπόνησης μελέτης «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Ευρύτερης Περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας εκπόνησης μελέτης «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Ευρύτερης Περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας».

47. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για να συμπεριληφθούν και οι δημοτικές εκτάσεις στη σύνταξη μελέτης από το Δασαρχείο Τρικάλων για τη λήψη κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για να συμπεριληφθούν και οι δημοτικές εκτάσεις στη σύνταξη μελέτης από το Δασαρχείο Τρικάλων για τη λήψη κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.

48. Αίτηση αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης.

49. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση ης πράξης «Ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση ης πράξης «Ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Πύλης».

50. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

51. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

52. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

54. Παροχή γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

55. Αποδοχή αίτησης παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. – Ορισμός νέου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. – Ορισμό νέου.

56. Αποδοχή αίτησης παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

[fbcomments]