Τρίτη 25.06.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόσκληση των νέων αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου

16.11.2021 /

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει και
προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους κτηνοτρόφους
και νέους μελισσοκόμους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 (Νέων Γεωργών) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και
2022.

Στόχος του μέτρου είναι η αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου με την εγκατάσταση
νέων γεωργών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων μέσω της παροχής οικονομικών και
άλλων κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η
διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού
σχεδίου.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται από
12.11.2021 μέχρι 14.12.2021 και ώρα 13:00.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται (μόνο)
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Υπομέτρο 6.1 έχουν φυσικά πρόσωπα,
μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας εγγεγραμμένοι στο (Ο.Σ.Δ.Ε.) 2021 που
εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το
δεκαοκτάμηνο (18 μήνες) που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

Α) έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους ενώ δεν έχουν συμπληρώσει το 41 ο έτος
της ηλικίας τους.

Β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οικισμού και έχουν έδρα της
αγροτικής επιχείρησης εντός της ίδια Περιφέρειας.

Γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγής ακαθάριστης αξίας ,
απόδοσης 12.000 € σύμφωνα με τους δείκτες που περιέχονται στην προδημοσίευση.

Δ) Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας έως 4 ετών με
δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων.

Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης
κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, ζωική ή μελισσοκομία) της
παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 40.000 € (ζωική παραγωγή στις
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ για και για τις πεδινές φυτική παραγωγή και
μελισσοκομία τα 35.000€ .

Την αναλυτική προδημοσίευση και Πρόσκληση της 3 ης πρόσκλησης του Μέτρου 6.1
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και
www.agrotikianaptixi.gr.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 3.2 ισόγειο
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511 134-137 και
125.

Ετικέτες: ,

[fbcomments]