Πέμπτη 06.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ για τις ενστάσεις στην κατανομή βοσκότοπων

21.01.2019

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών έως τις 31.01.2019. Κατά συνέπεια όσοι κτηνοτρόφοι ή φορείς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση – ένσταση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Β. Τσιτσάνη 31 – γραφείο 305).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046305 (αρμόδιοι υπάλληλοι Σωκράτης Πάντος & Γεωργία Ντίνου).

Ο Διευθυντής
Εμμανουήλ Γουγουλάκης