Σάββατο 19.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Alpha Bank: Η υψηλή φορολογία απειλεί τη δυναμική της ανάκαμψης

02.02.2017


Τα έσοδα από τον φόρο στην ακίνητη περιουσία ως ποσοστό στο ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώνονται πλέον σε υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα βρίσκονται πάνω από τα αντίστοιχα έσοδα που καταγράφονται σε κάποιες γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Τουρκία.

Αύξηση φόρων που πνίγουν την οικονομία, μείωση δημοσίων επενδύσεων, αλλά και αύξηση των πρωτογενών δαπανών χαρακτηρίζουν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2016. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Alpha Bank, το μείγμα της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής μέσω των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών επιβαρύνει σημαντικά την ιδιωτική καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη, με αποτέλεσμα να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δυναμική της ανάκαμψης που ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο του 2016. Στον βαθμό, ωστόσο, που η υπεραπόδοση στα έσοδα συνδέεται με τη διευρυμένη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών συνιστά ένδειξη σημαντικής διαρθρωτικής μεταβολής προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Η μεγαλύτερη συμβολή στα έσοδα προήλθε από τον φόρο εισοδήματος ως αποτέλεσμα της αυξημένης εισφοράς αλληλεγγύης και την εισαγωγή της νέας φορολογικής κλίμακας, καθώς και από την έμμεση φορολογία ως συνέπεια των διαδοχικών αυξήσεων των φορολογικών συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Στο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μεγάλη επιβάρυνση σε ευρεία κλίμακα αγαθών και υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων ΦΠΑ κατά περίπου 1,4 δισ. σε ετήσια βάση το 2016 και κατά 303 εκατ. έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 2016. Θετική συμβολή στο πλεόνασμα είχε και η μείωση των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ενώ αρνητική ήταν η συνεισφορά στο πλεόνασμα των πρωτογενών δαπανών, οι οποίες αυξήθηκαν. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική επιβάρυνση που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά μέσω του ΕΝΦΙΑ, ο φόρος εξακολουθεί να αποδίδει, καθώς τα έσοδα από την περιουσία σημείωσαν αύξηση για πέμπτο συνεχές έτος, από το 2011 δηλαδή, οπότε εισήχθη για πρώτη φορά με την πρόδρομη μορφή του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Πέραν, ωστόσο, της δημοσιονομικής του αποδοτικότητας, ο φόρος αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά ακινήτων, όπου οι συναλλαγές έχουν σχεδόν καταρρεύσει, αλλά και για την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Αποτελεί δε σημαντικό εμπόδιο για την αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων, παράλληλα με την αναμενόμενη ανάκαμψη του ΑΕΠ. Τα έσοδα από τον φόρο στην ακίνητη περιουσία ως ποσοστό στο ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώνονται πλέον σε υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα βρίσκονται πάνω από τα αντίστοιχα έσοδα που καταγράφονται σε κάποιες από τις γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Κύπρος ή η Βουλγαρία, αλλά και σε κάποιες ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία (2015). Στην Ελλάδα, ωστόσο, η απότομη αύξηση του φόρου στην περιουσία αποτέλεσε σοκ, μια αλλαγή του status quo, που θα αργήσει να απορροφηθεί από τις οικονομικές μονάδες και τις αγορές.

Πηγή: kathimerini.gr