Παρασκευή 27.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

«Ψαλίδι» 60% στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται

20.03.2018


Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν οι ίδιοι με δήλωσή τους να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, παράλληλα με τη μείωση θα υπάρχει ετήσια παρακράτηση της τάξεως του 4,56%.

Μειωμένες κατά 60% είναι οι συντάξεις όσων επέλεξαν να απασχολούνται είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετά τον Μάιο του 2016. Οι συντάξεις αναστέλλονται σε όσους διορίζονται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, ενώ μικρότερες περικοπές ισχύουν για όσους συνταξιούχους εργάζονταν ήδη τον Μάιο του 2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου. Εξαιρέσεις προβλέπονται για όσους έχουν αγροτικό εισόδημα κάτω των 4.923 ευρώ, τους αγρότες (έως το 2025), τους συνταξιούχους ανάπηρους καθώς και για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αμοιβές που δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις δραστικής μείωσης των συντάξεων, λόγω απασχόλησης του δικαιούχου, καθώς και τις εξαιρέσεις, περιλαμβάνει εγκύκλιος που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος. Με αυτή ξεκαθαρίζεται μάλιστα ότι για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μετά τις 12 Μαΐου 2016 μισθωτή εργασία, η μείωση γίνεται με ακρίβεια ημέρας.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι οι περικοπές εφαρμόζονται σε συνταξιούχους που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά τη 13η Μαΐου 2016 οι οποίοι υποχρεώνονται να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ.

Αναστολή της σύνταξης προκύπτει σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν θέσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, εφόσον ο διορισμός γίνει μετά τις 12/5/2016, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από την αμοιβή τους. Μείωση της σύνταξης κατά 60% επιβάλλεται στον συνταξιούχο που συνεχίζει να εργάζεται –και κατά συνέπεια καταβάλλει εισφορές– για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του. Ο χρόνος αυτός, μάλιστα, αξιοποιείται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και απασχολούνται από 13/5/2016 και μετά. Αντίθετα, στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, η μείωση επιβάλλεται ανά μήνα, καταργείται όμως η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

Προσοχή: Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν οι ίδιοι με δήλωσή τους να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, παράλληλα με τη μείωση θα υπάρχει ετήσια παρακράτηση της τάξεως του 4,56%.

Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Η μείωση της σύνταξης θα ισχύσει σε όσους αγρότες συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025 και μετά.

Οσο για τους συνταξιούχους όλων των υπόλοιπων Ταμείων και του Δημοσίου μετά τις 13/5/2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, αυτοί εξαιρούνται εφόσον το ετήσιο αυτό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.923,12 ευρώ. Στην πράξη, τίθεται ως όριο περιουσίας το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε ετήσια βάση), ώστε να μην θεωρείται ως «επανένταξη» στην αγορά εργασίας.

Δεν περικόπτονται, τέλος, οι συντάξεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα ούτε και οι συντάξεις των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους.

Πηγή: kathimerini.gr