Τρίτη 26.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υψηλότερο του στόχου λόγω συγκράτησης δαπανών το πρωτογενές πλεόνασμα

27.09.2016

Στα 3,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στα τέλη Αυγούστου 2016 έναντι στόχου για πλεόνασμα 980 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.040 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.104 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.880 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31.945 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 589 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 207 εκατ. ευρώ ή 14,1%

β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 158 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 96 εκατ. ευρώ ή 5,6%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 58 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 387 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 14,5%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 40 εκατ. ευρώ ή 55,5%,

η) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 170 εκατ. ευρώ ή 9,2%,

θ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 16,2%,

ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 272 εκατ. ευρώ ή 87,4%,

κ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 171 εκατ. ευρώ ή 181,0%,

λ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 405 εκατ. ευρώ ή 17,1%

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 63 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 624 εκατ. ευρώ ή 34,6%.

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

στ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 131 εκατ. ευρώ ή 40,0%,

η) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 39 εκατ. ευρώ ή 14,8%,

θ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ι) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 95 εκατ. ευρώ ή 53,2%,

κ) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

λ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 85 εκατ. ευρώ, ή 59,5% κ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 99 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, η υποεκτέλεση στις εισπράξεις από φόρους στην περιουσία οφείλεται στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2016, από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Πηγή: kathimerini.gr