Πέμπτη 02.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για το οικογενειακό επίδομα του 2017

14.04.2017

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21, που αφορά την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων για το τρέχον έτος, παρείχε ο ΟΓΑ, καθώς η εφαρμογή άνοιξε στο πλαίσιο της υποβολής φορολογικής δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – www.aade.gr στη διαδρομή «Πολίτες / Επιδόματα / Οικογενειακό Επίδομα (Α21)» και αφού έχουν υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική τους δήλωση (Ε1)».

Oι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα το έντυπο Α21 προκειμένου να τους χορηγηθεί το οικογενειακό επίδομα που δικαιούνται για το έτος 2017. Οσοι εισέπραξαν με τη μορφή προκαταβολής το 50% της 1ης δόσης του 2017 πρέπει και αυτοί να υποβάλουν το ταχύτερο μαζί με τη φορολογική τους δήλωση το έντυπο Α21, ώστε στην επόμενη δόση να τους καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της 1ης και 2ης τριμηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το Α21 για το έτος 2017 μέχρι την 15-1-2018 ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί η επιστροφή της. Η αίτηση-δήλωση του εντύπου Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η, επίτροπος) κατά την ημερομηνία υποβολής της. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των υπηρεσιών του ΟΓΑ όταν και όποτε ζητηθούν.

Πηγή: kathimerini.gr