Τετάρτη 23.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τρεις «κόφτες» για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος

30.12.2017

Αυστηρότερα κριτήρια για την υπαγωγή των νοικοκυριών στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αν και στους δικαιούχους του ΚΟΤ θα παρέχεται μεγαλύτερη έκπτωση, αυτοί αναμένεται να είναι λιγότεροι από τους σημερινούς που ανέρχονται σε περίπου 700.000, καθώς πλέον τίθενται και περιουσιακά κριτήρια. Ακόμη δε και όσοι πληρούν τα κριτήρια που ισχύουν για τη λήψη του κοινωνικού μερίσματος, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του ΚΟΤ, διότι μπορεί την ίδια ώρα να μην πληρούν το κριτήριο της κατανάλωσης, το οποίο θα λειτουργεί επίσης ως «κόφτης».

Με τα νέα κριτήρια εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σημαντικά φαινόμενα καταχρηστικής εφαρμογής του ΚΟΤ, τα οποία ουκ ολίγες φορές είχε καταγγείλει δημοσίως η διοίκηση της ΔΕΗ, όπως για παράδειγμα υπαγωγή στο ΚΟΤ καταναλωτή με βίλα 1.000 τ.μ. και με χρέος στη ΔΕΗ 28.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στο ΚΟΤ υπό τις νέες προϋποθέσεις θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2018 και θα γίνεται σε πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Θα προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι την 30ή Απριλίου έτσι ώστε τόσο οι υφιστάμενοι όσο και νέοι δικαιούχοι να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με βάση πλέον τα νέα κριτήρια.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπουργική απόφαση του κ. Γ. Σταθάκη, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις αμέσως επόμενες ημέρες καθιερώνονται πλέον δύο γενικές κατηγορίες δικαιούχων ΚΟΤ.

1) Οσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και φυσικά κινούνται εντός συγκεκριμένων ορίων κατανάλωσης. Τα κριτήρια σωρευτικά είναι τα εξής: α) Συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού έως 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ, β) αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας νοικοκυριού (αυτοκίνητα και δίκυκλα) έως 6.000 ευρώ, γ) συνολικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων και μετοχών, ομολόγων κ.λπ., έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης έως 1.200 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό που κλιμακώνεται μέχρι τις 2.700 ευρώ για πενταμελή νοικοκυριά και δ) τετραμηνιαία κατανάλωση έως 1.400 κιλοβατώρες για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, η οποία κλιμακώνεται στις 2.700 κιλοβατώρες για πενταμελή νοικοκυριά ή για νοικοκυριά με 4 ενήλικες.

2) Οσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης του κοινωνικού μερίσματος και επίσης κινούνται εντός ορίων συγκεκριμένης κατανάλωσης ρεύματος. Τα κριτήρια γι’ αυτή την κατηγορία δικαιούχων είναι σωρευτικά τα εξής: α)

Συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000 ευρώ, β) συνολικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ για νοικοκυριό με ένα άτομο που προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο μέλος και γ) τετραμηνιαία κατανάλωση έως 1.400 κιλοβατώρες για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, η οποία κλιμακώνεται στις 2.700 κιλοβατώρες για πενταμελή νοικοκυριά ή για νοικοκυριά με 4 ενήλικες.

Η έκπτωση

Η συνολική έκπτωση στην πρώτη κατηγορία εκτιμάται ότι φτάνει το 70% του τιμολογίου και προκύπτει από την έκπτωση ύψους 75 ευρώ/μεγαβατώρα στην τιμή του ρεύματος, καθώς και από την απαλλαγή των δικαιούχων από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στη δεύτερη κατηγορία η συνολική έκπτωση διαμορφώνεται σε περίπου 35% και προκύπτει από την έκπτωση 45 ευρώ/μεγαβατώρα στην τιμή του ρεύματος.

Οι παγίδες και οι εξαιρέσεις

Πιο ελαστικό γίνεται το πλαίσιο του ΚΟΤ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ετσι, ενώ σήμερα κάποιος δικαιούχος απεντασσόταν από το ΚΟΤ εάν κατανάλωνε έστω και μια κιλοβατώρα πάνω από το όριο, πλέον θα επιτρέπεται απόκλιση έως 10% στο σύνολο του έτους. Ακόμη, νοικοκυριά που στη σύνθεσή τους περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία από 67% και άνω τα όρια κατανάλωσης (βλέπε πίνακα) αυξάνονται κατά 300 κιλοβατώρες και σε περίπτωση που περιλαμβάνουν άτομα που χρήζουν υποστήριξης με ιατρικές συσκευές (π.χ. συσκευές οξυγόνου), τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 κιλοβατώρες.

Από την άλλη, το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο σε ό,τι αφορά τα εξής: πρώτον, λαμβάνεται υπόψη η περιουσία και το εισόδημα όλων των ατόμων που κατοικούν στο νοικοκυριό και που φιλοξενούνται από τον κύριο δικαιούχο. Τούτο έγινε προκειμένου να αποκλειστούν περιπτώσεις όπου δηλωνόταν ως δικαιούχος ο ενήλικας με το χαμηλότερο εισόδημα, ενώ στο ίδιο σπίτι διέμεναν και άλλοι ενήλικες με υψηλότερα εισοδήματα.

Δεύτερον, οι πολύτεκνοι δεν θα υπάγονται αδιακρίτως στο ΚΟΤ, αλλά θα ισχύουν και γι’ αυτούς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως και για τους υπόλοιπους καταναλωτές. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο το τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ γι’ αυτή την κατηγορία πολιτών.

Πηγή: kathimerini.gr