Παρασκευή 23.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το τμήμα υγείας ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων στηρίζει Παρθένη

03.04.2019 /

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με την παρούσα ανακοίνωσή του , δηλώνει
την ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ” του στον ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Γ Ν Τρικάλων, Δ.ΠΑΡΘΕΝΗ για την
δίκη της 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, επισημαίνοντας ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ του νοσοκομείου
έχοντας στο πλευρό της το σύνολο των εργαζομένων ενήργησε με σκοπό την
απομάκρυνση των εργολάβων ,αποσκοπώντας στην επαναφορά του Δημόσιου
χαρακτήρα στην υγεία σύμφωνα και με την νομοθεσία της σύναψης ατομικών
συμβάσεων.
Η απομάκρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από τον εργασιακό μας χώρο ήταν,
είναι και θα είναι πρωταρχική μας προτεραιότητα.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ