Τρίτη 07.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το Δημόσιο αποπλήρωσε χρέη 6,3 δισ. ευρώ, αλλά δημιούργησε νέα, 4,8 δισ.

27.10.2017


Τον Σεπτέμβριο επιστράφηκαν φόροι ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 6,3 δισ. ευρώ αποπλήρωσε το ελληνικό Δημόσιο στους προμηθευτές του το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2017, ωστόσο, το ίδιο διάστημα δημιούργησε νέα χρέη ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές επιστροφές ανήλθαν το ίδιο διάστημα σε 1,52 δισ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η κυβέρνηση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της και ως εκ τούτου εγκρίθηκε η εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης, ύψους 800 εκατ. ευρώ, η οποία και θα κατευθυνθεί για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το ποσό αυτό μαζί με επιπλέον 400 εκατ. ευρώ τα οποία θα προέλθουν από χρήματα του ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να «πέσει» στην αγορά μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι ο όγκος των καθαρών καθυστερούμενων οφειλών έχει υποχωρήσει κατά 1,5 δισ. ευρώ από το τέλος Απριλίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 ξεπερνώντας (κατά 300 εκατ. ευρώ) τον στόχο του προγράμματος. 

Η εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών έγινε με τη χρήση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα όσο και με ίδιους πόρους. Η μεγαλύτερη μείωση στον όγκο των καθυστερούμενων οφειλών κατά την περίοδο αξιολόγησης καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, επιστράφηκαν φόροι ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Επίσης πληρώθηκαν 400 εκατ. ευρώ ευρώ για εκκρεμείς συνταξιοδοτήσεις, καθώς και 200 εκατ. ευρώ ευρώ στον ευρύτερο Δημόσιο, δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία, σε ΔΕΚΟ, σε ΟΤΑ και σε άλλες οντότητες.

Οι θεσμοί καταλήγουν ότι η πρόοδος στην εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών είναι ικανοποιητική. Δεδομένων των διαθέσιμων εγχώριων πόρων και του προγράμματος στήριξης του ESM, οι Αρχές καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, ώστε να επιτύχουν τον στόχο για τον μηδενισμό τους ώς το τέλος του προγράμματος.

Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αδυναμίες που προκαλούν τη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν το γρηγορότερο δυνατό. 

Για τον σκοπό αυτό, οι Αρχές πρέπει να προχωρήσουν τις εργασίες για τον έλεγχο των καθυστερούμενων οφειλών, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018, αναφέρεται στο σημείωμα.

Πηγή: kathimerini.gr