Σάββατο 31.07.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τετραπλασιάστηκαν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου στην Ευρώπη

07.10.2017

Επικράτηση των συμβάσεων αορίστου χρόνου, αύξηση του εισοδήματος από εργασία και κατά συνέπεια σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση καταγράφει έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση των κρατών-μελών της Ε.Ε. Με τον ρυθμό ανάπτυξης να κινείται στο 2,4% στην Ενωση και το 2,3% στην Ευρωζώνη, η έκθεση καταγράφει μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτήν που παρουσιάζει η Ελλάδα. Δηλαδή, πρωτοφανή άνοδο των ποσοστών απασχόλησης, τετραπλάσια αύξηση των συμβάσεων αορίστου χρόνου σε σχέση με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και σημάδια βελτίωσης για την ανεργία των νέων. Αναλυτικά, η απασχόληση στην Ε.Ε. συνεχίζει να βελτιώνεται με σταθερό ρυθμό και σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη. Αυξήθηκε κατά 1,5% στην Ε.Ε. και κατά 1,6% στη Ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2016, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 3,5 εκατ. περισσότεροι απασχολούμενοι στην Ε.Ε. και 2,4 εκατ. περισσότεροι στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι 235,4 εκατ. άτομα απασχολούνται σήμερα στην Ε.Ε. Και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Επιτροπή, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014, πρόκειται για 8 εκατ. περισσότερους απασχολουμένους στην Ε.Ε. και 5,6 εκατ. περισσότερους στην Ευρωζώνη, αντίστοιχα.

Η τριμηνιαία επισκόπηση δείχνει επίσης ότι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου αυξήθηκε κατά 1,4% το πρώτο τρίμηνο του 2017. Πρόκειται για αύξηση κατά 2,2 εκατ. εργαζομένων, η οποία είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (500.000, 1,5% ετήσια αύξηση). Οπως δείχνει και ότι η οικονομία της Ε.Ε. εξακολουθεί να αναπτύσσεται, σε όλα τα κράτη-μέλη (2,4% στην Ε.Ε. και 2,3% στην Ευρωζώνη) το τελευταίο έτος, με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών και υψηλότερο εισόδημα από την εργασία, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη.

Στον τομέα της ανεργίας των νέων, ενώ τα ποσοστά εξακολουθούν να βρίσκονται σε υπερβολικά ψηλά επίπεδα, μειώθηκαν ταχύτερα από ό,τι η συνολική ανεργία: σήμερα ανέρχεται στο 16,9%, φθάνοντας σε επίπεδο χαμηλότερο από ό,τι το 2008. Συνολικά, το ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε., τον Αύγουστο του 2017, ήταν στο 7,6% στην Ε.Ε. και στο 9,1% στην Ευρωζώνη (ετήσια μείωση κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες και στις δύο περιπτώσεις), το χαμηλότερο στην Ε.Ε. από τον Νοέμβριο του 2008. Οσο για το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο παρουσίαζε μείωση επί τρία έτη, μειώθηκε κατά περαιτέρω 0,5 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017, εξακολουθώντας όμως να είναι υψηλό, περίπου στο 45%.

Πηγή: kathimerini.gr