Σάββατο 13.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τα Rapid Tests στον Δήμο Πύλης

10.01.2022

Ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με την 5 η Περιφέρεια και σε συνεννόηση με την επικεφαλής
των κλιμακίων του ΕΟΔΥ στην Π.Ε. Τρικάλων, κα Νάτσινα Δήμητρα, την Tρίτη 11/01/2022
θα πραγματοποιηθούν Δωρεάν Rapid tests (‘Eλεγχο ταχείας ανίχνευσης Covid-19), στην
Ελάτη, από 10.00πμ-11.30πμ, στο Κοινοτικό Γραφείο Ελάτης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ είναι η προσκόμιση ΑΜΚΑ.