Σάββατο 22.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τέλος ο όρος ειδική αγωγή, δια νόμου “ειδική εκπαίδευση”

22.04.2015

Η κατάργηση του αδόκιμου όρου “ειδική αγωγή” που ενέχει ρατσιστική χροιά και η επίσημη από πλευράς Πολιτείας υιοθέτηση του όρου “ειδική εκπαίδευση” – στο υπό κατάρτιση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας – αποτελεί σε επίπεδο αν η τι άλλο συμβολικό μια αδιαμφισβήτητα θετική εξέλιξη.
Από την άλλη, βέβαια, η ανάγκη επίλυσης των θεμελιακών προβλημάτων που πλήρως υπονομεύουν το “οικοδόμημα” της ειδικής εκπαίδευσης εξακολουθεί επιτακτική, ώστε η υιοθέτηση της δόκιμης ορολογίας να μην αποδειχτεί ένας ακόμα “ευφημισμός προόδου” από τους συνηθισμένους της νεοελληνικής ιδιαιτερότητας. Το ελάχιστο στην συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι η έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς για πρώτη φορά – σε όλη την “ιστορία” της ειδικής εκπαίδευσης στην χώρα – με όλες τις δομές ειδικής εκπαίδευσης “ανοιχτές” και επαρκώς στελεχωμένες, και με όλους τους μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα θρανία τους.
Παρεμβαίνοντας με επιστολή της στο υπό κατάρτιση (και υπό κατάθεση σε εύλογο χρονικό διάστημα) πολυνομοσχέδιο, η εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) διατυπώνει προτάσεις που κατά κύριο λόγο εστιάζουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία και των εργαζομένων με αναπηρία που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ), καθώς επίσης και σε θεσμικά ζητήματα όπως π.χ. τη σύσταση τμήματος ειδικής εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Όπως ενημερωνόμαστε από την επιστολή, η συνομοσπονδία θεωρεί απαραίτητη την ταχύτερη δυνατή συνάντηση (συν) εργασίας με την ηγεσία του υπουργείου παιδείας, ώστε οι προτάσεις της να αναπτυχθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν στη λεπτομέρειά τους.
Πηγή: Press Publica