Δευτέρα 24.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συντάχθηκαν τα μητρώα αρρένων γεννηθέντων το 2018

20.05.2019 /

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων, συντάχθηκαν από την επιτροπή καταρτισμού αυτών, οι κατάλογοι των άρρενων τέκνων δημοτών Δήμου Τρικκαίων γεννημένων το έτος 2018 και οι οποίοι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και σε χρονικό διάστημα 10 ημερών να μας υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους , σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων , εσφαλμένων εγγραφών κτλ.

Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 24313-51163 (κ. Ευαγ. Ζάχος) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bzaxos@trikalacity.gr