Τρίτη 27.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνάντηση του Προέδρου της ΑΔΑΕ με τον Π. Παυλόπουλο

28.11.2017


Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Χ. Ζαμπίρας (δεξιά) και ο Αντιπρόεδρος κ. Μ. Σακκάς παρέδωσαν σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χ. Ζαμπίρας και ο Αντιπρόεδρος κ. Μ. Σακκάς παρέδωσαν σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο την Ετήσια Έκθεση της Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο της ΑΔΑΕ, το οποίο είναι κρίσιμο -λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων- και έχει θεσμοθετηθεί στο ελληνικό Σύνταγμα, θεώρησε δε αυτονόητη την ενίσχυση της Αρχής τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Στη συζήτηση για τις δράσεις της Αρχής, ο κ. Ζαμπίρας δήλωσε: «Η ΑΔΑΕ διασφαλίζει, σε σχέση με το παρελθόν, ένα πολύ πιο αξιόπιστο επίπεδο ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών, το οποίο επιτυγχάνεται κυρίως από τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που έχει επιβάλλει στους παρόχους και από τους ελέγχους που διενεργεί για την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που υποχρεούνται να τηρούν οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Αρχή ευελπιστεί στην υποστήριξη της πολιτείας ως προς την απαραίτητη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικούς πόρους και εξοπλισμό, καθώς και στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της.»

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ.

Πηγή: kathimerini.gr