Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνάντηση Σακελλαρίου με Γιαγιάκο

21.09.2019

Με τον δήμαρχο Φαρκαδόνας Γιάννη Σακελλαρίου συναντήθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος.

Ο κ. Γιαγιάκος είχε την ευκαιρία να μοιραστεί με τον κ. Σακελλαρίου τις δράσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων ειδικά εκείνες που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα δεδομένου ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας είναι ο πλέον αγροτοκτητροφικός του Νομού μας.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων είναι το πρώτο και το μοναδικό μέχρι στιγμής, που λειτουργεί Αγροτικό Τμήμα και έχει υλοποιήσει δράσεις για την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του τόπου στον πρωτογενή τομέα.

Ο δήμαρχος Φαρκαδόνας ενημέρωσε τον κ. Γιαγιάκο για τις βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής που αφορούν την υλοποίηση του φράγματος του Νεοχωρίτη, του κτηνοτροφικού πάρκου και την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου μέσω της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δήλωσε ενεργός συμπαραστάτης στις προτάσεις του Δήμου Φαρκαδόνας οι οποίες έχουν σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα για τον τόπο.