Τρίτη 22.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων 373 εκατ. της Vivartia

29.06.2018


Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αφορά όλες τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου της Vivartia. Στη φωτογραφία η θυγατρική της στον κλάδο της εστίασης, η Goody’s.

Σε οριστική συμφωνία με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της ύψους 373 εκατ. ευρώ κατέληξε η Vivartia, ο μεγαλύτερος όμιλος στον κλάδο τροφίμων στη χώρα.

Μέσω της συμφωνίας που προβλέπει παράταση της λήξης των δανείων μέχρι το 2024, χαμηλά επιτόκια, πληρωμές «balloon», αλλά και τήρηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, ο όμιλος φιλοδοξεί να εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης. Η συμφωνία για όλες τις θυγατρικές της εταιρείας επετεύχθη μάλιστα νωρίτερα από την προκαθορισμένη καταληκτική προθεσμία που είχε τεθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη και ήταν η 18η Ιουλίου 2018.

«Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης αποτελεί ορόσημο για τον όμιλο Vivartia, κλείνοντας θετικά και αποτελεσματικά μια μακροχρόνια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες και θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε, χθες, η Vivartia.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού ανάμεσα στη Vivartia και στις τράπεζες δημιουργεί νέα δεδομένα στα σενάρια πώλησης του ομίλου.

Αξιόπιστες πηγές από τον όμιλο επαναλαμβάνουν την πρόσφατη επίσημη διάψευση ότι η Vivartia δεν πωλείται, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι πιθανό τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, χωρίς στη συνέχεια να μπορεί να αποκλειστεί.

Τονίζουν, δε, ότι δεν μπορούν να πωληθούν κάποια τμήματα της εταιρείας, διότι για τον δανεισμό μιας θυγατρικής μπορεί να υπάρχουν ως ενέχυρα περιουσιακά στοιχεία άλλης θυγατρικής. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ανάμεσα στη Vivartia και στις τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) προβλέπουν τα εξής:

• Η λήξη των δανείων παρατείνεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2024.

• Αρκετά χαμηλότερα επιτόκια.

• Πληρωμές τύπου «balloοn», δηλαδή μέρος του δανεισμού θα εξυπηρετείται, ενώ ένα μέρος αυτού θα παραμείνει «παγωμένο» και θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των όρων αυτού στο τέλος της περιόδου λήξης (το 2024). Ανά θυγατρική εταιρεία το ποσοστό του «balloon payment» διαφέρει, κινείται όμως στα επίπεδα του 80%.

• Το τμήμα των δανείων που θα εξυπηρετείται θα περιλαμβάνει και αποπληρωμή κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου είχε υπογραφεί πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 103 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ισόποσων τραπεζικών υποχρεώσεων του κλάδου εστίασης. Το εν λόγω πρόγραμμα προέβλεπε ετήσιο επιτόκιο euribor τρίμηνης περιόδου πλέον περιθωρίου 3%, αποπληρωμές κεφαλαίου εντός της επταετίας, παροχή εγγυήσεων από άλλες θυγατρικές, ενέχυρα επί μετοχών θυγατρικών, ενέχυρα επί εμπορικών απαιτήσεων κ.ά.

Το 2017, οι πωλήσεις της Vivartia ανήλθαν σε 565,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος εμφάνισε κέρδη 300.000 ευρώ έναντι ζημιών 15 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2016.

Πηγή: kathimerini.gr