Κυριακή 31.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο 0,42% το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων τον Ιούλιο

02.09.2016

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Ετσι, το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,59 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,45 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,19%. Το επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,86%.

Το επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 14 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,01%.

Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια, υπεραναλήψεις, κ.λπ.) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 14,47%. Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,95%.

Tο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,85%, από 5,82% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 7,36%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,18%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,13%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,89%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,76%.

Πηγή: kathimerini.gr