Τρίτη 28.11.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο… μικροσκόπιο της “Πύλης Αξιών” το νερό του δήμου

20.02.2020

Μετά από παράπονα δεκάδων πολιτών για την ποιότητα του νερού στο Δήμο Πύλης, η Πύλη ΑΞΙΩΝ έχει ξεκινήσει διερεύνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Η νομοθεσία που διέπει την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 – ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πόσιμου νερού. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, οι υπεύθυνοι ύδρευσης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Παρά όμως το γεγονός ότι, στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (edeya.gr), υπάρχει σύνδεσμος «Ενημερωθείτε εδώ για το νερό που πίνετε», εισερχόμενοι στο συγκεκριμένο σύνδεσμο και αναζητώντας για το Δήμο Πύλης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν αναρτημένες αναλύσεις.

Στα πλαίσια της διερεύνησής μας καταθέσαμε αίτηση προς τη ΔΕΥΑ Πύλης με αρ. πρωτ. 423/97 και ζητάμε τα παρακάτω: α) Το ετήσιο πλάνο αναλύσεων νερού του Δήμου Πύλης, β) Τις αναλύσεις νερού που έχει διενεργήσει η ΔΕΥΑ Πύλης τη διετία 2018-2019 και γ) τις δειγματοληψίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενήργησε η αρμόδια Αρχή Ελέγχου την παραπάνω διετία.

Όταν είμαστε σε θέση να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, θα επανέλθουμε με νέα μας δημοσίευση.

Με εκτίμηση και συνέπεια στο δημότη,

Εκ μέρους της «Πύλης ΑΞΙΩΝ»,

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Πύλης,

Βαλάντης Τσιούτσιας

 

 

 

 

[fbcomments]