Τετάρτη 22.05.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στην εφορία πάει το 28,5% του εισοδήματος από ενοίκια

14.06.2017


Στην περίπτωση που κάποιος έχει εισοδήματα από ακίνητα άνω των 35.000 ευρώ (που σημαίνει ότι διαθέτει αρκετά ακίνητα), η φορολογία αυξάνεται δραματικά και ξεπερνάει το 50% των εισοδημάτων που λαμβάνει.

Ενα στα τρία ευρώ που εισπράττει κάποιος από ενοίκια πηγαίνει στην εφορία. Ο φόρος που επιβάλλεται επί των εισοδημάτων από ενοίκια, ο ΕΝΦΙΑ και ο συμπληρωματικός φόρος, αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης που συνοδεύει πάντα τα εισοδήματα, αυξάνουν τη φορολογία και δυστυχώς δεν προσμετρούνται οι δαπάνες που κάνει κάποιος ιδιοκτήτης προκειμένου αφενός να διατηρήσει σε καλή κατάσταση το ακίνητό του, αφετέρου να αποκαταστήσει βλάβες που όσο πιο γερασμένο είναι ένα διαμέρισμα τόσο περισσότερες παρουσιάζει.

Ολα αυτά είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά από το οικονομικό επιτελείο και όσους λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις για αύξηση της φορολογίας των ακινήτων. Είναι γνωστό ότι τα ακίνητα τα τελευταία 8 χρόνια έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα. Συγκεκριμένα, έχει αυξηθεί η φορολογία κατά περίπου 550%.

Και φέτος οι έχοντες εισοδήματα από ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους, καθώς έχουν αυξηθεί οι συντελεστές της σχετικής κλίμακας.

Ειδικότερα, οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια έχουν διαμορφωθεί:

• Από 11% σε 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ.

• Από 33% σε 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.

• Από 33% σε 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 35.001 και άνω.

Στην περίπτωση που κάποιος έχει τρία ακίνητα τα οποία μισθώνει, συνολικά λαμβάνει και για τρία ακίνητα το ποσό των 15.600 ευρώ. Οι φόροι που θα καταβάλλει στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται στο ποσό των:


– 3.060 ευρώ που αφορά τον φόρο εισοδήματος.

– 79 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης.

– 1.240 ευρώ κύριος ΕΝΦΙΑ.

– 75,5 ευρώ συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ (σύνολο ακίνητης περιουσίας 267.000 ευρώ).

– 4.454,5 ευρώ είναι ο συνολικός φόρος που αποτελεί το 28,5% των εισοδημάτων που εισέπραξε.

Βέβαια, και όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται διάφορα έξοδα που αφορούν τόσο τη συντήρηση της πολυκατοικίας όσο και του διαμερίσματος (εάν πρόκειται για διαμέρισμα). Στην περίπτωση δε που κάποιος έχει εισοδήματα από ακίνητα άνω των 35.000 ευρώ (που σημαίνει ότι διαθέτει αρκετά ακίνητα), η φορολογία αυξάνεται δραματικά και ξεπερνάει το 50% των εισοδημάτων που λαμβάνει.

Και αυτό, καθώς για εισοδήματα πάνω από 35.000 εφαρμόζεται συντελεστής 45%, ενώ εάν υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ, ο συμπληρωματικός φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης, αυτό που τελικά απομένει στον ιδιοκτήτη που αναλαμβάνει και τα έξοδα είναι λιγότερο από το 50%, δεδομένου ότι ο «μεγαλομέτοχος», δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο, δεν συμμετέχει στα βάρη αλλά μόνο στις εισπράξεις. Και το χειρότερο είναι ότι δεν λαμβάνεται μέριμνα από το κράτος για τα άδεια διαμερίσματα, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πληρώνουν το σύνολο του ΕΝΦΙΑ.

Παλαιότερα ο νόμος προέβλεπε έκπτωση για τα ξενοίκιαστα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η οποία ωστόσο έχει καταργηθεί.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Δημοσίου από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ξεπερνούν τα 3,2 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο στόχος που έχει τεθεί προβλέπει έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ. Μάλιστα, είναι από τους πιο αποδοτικούς φόρους, καθώς η εισπραξιμότητά του ξεπερνάει το 81%.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]