Κυριακή 28.11.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στην αντεπίθεση περνούν τράπεζες, ομολογιούχοι κατά της Folli Follie

29.07.2018


Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνουν οι τράπεζες, αλλά και οι πραγματικοί πιστωτές, αυτοί δηλαδή που έχουν αγοράσει τα ομόλογα της Folli Follie, η προστασία που πέτυχε είναι διάτρητη, καθώς η FF Group Finance Luxembourg II SA, που συναίνεσε για την προστασία, είναι θυγατρική του ομίλου και οι ομολογιούχοι ελέγχεται εάν ερωτήθηκαν.

Ενα νέο επεισόδιο στο σίριαλ που έχει πληγώσει την αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων και της κεφαλαιαγοράς αναμένεται να διαδραματιστεί από την εβδομάδα που έρχεται στην υπόθεση Folli Follie. Τράπεζες και ομολογιούχοι αναμένεται να καθορίσουν τη στάση τους, αποφασίζοντας την προσφυγή κατά της προστασίας που πέτυχε η εταιρεία καταφεύγοντας στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.

Η ένταξη στην προπτωχευτική διαδικασία ζητήθηκε προκειμένου να αποτρέψει, όπως αναφέρει στην προσφυγή της η Folli Follie, «τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών … τη μεταβολή της περιουσίας της … ή τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης, που θα είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί οριστικά κάθε δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης … και θα οδηγούσαν την εταιρεία σε παύση λειτουργίας». Η προστασία επιτεύχθηκε με τη συναίνεση της θυγατρικής της εταιρείας FF Group Finance Luxembourg II SA, η οποία είναι εκδότρια δύο ομολόγων για λογαριασμό της Folli Follie, ύψους 50,4 και 102,4 εκατ. ευρώ που εκπροσωπούν συνολικά 28,69% επί των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνουν οι τράπεζες, αλλά και οι πραγματικοί πιστωτές, αυτοί δηλαδή που έχουν αγοράσει τα ομόλογα της Folli Follie, η προστασία που πέτυχε είναι διάτρητη, καθώς η FF Group Finance Luxembourg II SA, που συναίνεσε για την προστασία, είναι θυγατρική του ομίλου και οι ομολογιούχοι ελέγχεται εάν ερωτήθηκαν.

Οπως εξηγεί ο δικηγόρος κ. Ιάκωβος Βενιέρης, «οι πιστωτές μπορούν να κινηθούν προσβάλλοντας την απόφαση με δύο τρόπους. Είτε να επικαλεστούν ότι η αίτηση που κατατέθηκε δεν τους αναφέρει και συνεπώς η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή δεν τους καταλαμβάνει. Είτε να διεκδικήσουν την ανάκλησή της, απόφαση που μπορεί να εκδοθεί εξίσου γρήγορα». Ερευνητέο είναι άλλωστε κατά πόσον οι κάτοχοι αυτών των ομολόγων έχουν ερωτηθεί, όπως π.χ. έγινε στην περίπτωση του ελληνικού PSI ή αντίθετα τη συναίνεση παρείχε μόνο η εκδότρια των ομολογιών.

Να σημειωθεί ότι στην προσφυγή της η Folli Follie παρέπεμψε σε «δύο επιστολές που έχει λάβει από τους πιστωτές της και συγκεκριμένα από τη λουξεμβουργιανή ανώνυμη εταιρεία FF Group Finance Luxembourg II SA, που εκπροσωπεί ποσοστό 9,47% και 19,22% και έχει συνολική απαίτηση ποσό 50,4 εκατ. ευρώ και 102,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα». Οπως υποστηρίζει στην προσφυγή της, τυχόν «δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών ματαιώνει τον σκοπό της εξυγίανσης της επιχείρησης και ακυρώνει τις προοπτικές ευόδωσης του σχεδίου εξυγίανσης, το οποίο καθίσταται άνευ αντικειμένου». Σε περίπτωση διενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης, υποστηρίζει, «θα ματαιωθεί οριστικά κάθε δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης, συνέχισης της ομαλής λειτουργίας καθώς και διάσωσης των θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, να μην έχει κανένα απολύτως νόημα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η εταιρεία να οδηγηθεί σε παύση λειτουργίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα εξασφαλίζει τετράμηνη προστασία στην εταιρεία από αναγκαστικά μέτρα που ενδεχομένως κινήσουν οι πιστωτές της, όπως οι κατασχέσεις λογαριασμών, οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων ή η πρόωρη ρευστοποίηση απαιτήσεων όπως η αποπληρωμή ομολογιακών δανείων.

Η FF υποστηρίζει πως μετά «την πρωτοφανή επίθεση από το fund QCM βρέθηκε σε έναν εντελώς ξαφνικό οικονομικό κυκεώνα και σε μια πρωτοφανή συμπίεση των ταμειακών της διαθεσίμων με απρόβλεπτες συνέπειες για το άμεσο μέλλον». «Ολοι οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας απαίτησαν την προπληρωμή των εμπορευμάτων τους (πριν δηλαδή την παράδοσή τους, όταν το αμέσως προηγούμενο διάστημα χορηγούνταν στην εταιρεία μας η συνήθης εμπορική πίστωση». Συνέπεια μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει, «ήταν να αναγκαστεί να εξοφλήσει πολύ πρόωρα υποχρεώσεις ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες να θέτουν τους λογαριασμούς της εταιρείας σε καθεστώς καθυστέρησης, χωρίς να δικαιολογείται κάτι τέτοιο, μόνο και μόνο επηρεαζόμενες από το κλίμα των αγορών και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα». Αποτέλεσμα αυτών, ήταν να υποχρεωθεί να ενεχυριάσει υπέρ των τραπεζών το 40% της συμμετοχής στα Πολυκαταστήματα Attica, καθώς και να εγγράψει προσημειώσεις σε ακίνητα ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αίτηση προστασίας, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Folli Follie ανέρχονται σε 435,1 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι ύψους 44,6 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές προς προμηθευτές είναι 17,4 εκατ. και προς άλλους πιστωτές 15,6 εκατ. ευρώ.

Υψηλού ρίσκου η Ελλάδα για τα στελέχη

 Ολική επαναφορά στις μνήμες του 2007, στα greek statistics και στη διαπραγμάτευση «κωμωδία» του 2015 έκανε η χώρα λόγω της υπόθεσης Folli Follie, που απειλεί σοβαρά την αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στελέχη με γνώση του θέματος και πολύχρονη εμπειρία σε θέματα σχέσεων με τους επενδυτές εξηγούν ότι η Ελλάδα και οι επιχειρήσεις της θεωρούνται career risk, καθώς οι επενδύσεις στη χώρα μας είναι υψηλού ρίσκου για τις καριέρες των στελεχών σε μεγάλα ή μικρά επενδυτικά σπίτια. «Αν χάσεις τα χρήματά σου στην Ελλάδα από μια επένδυση που δεν πήγε καλά θα χάσεις και τη δουλειά σου, όταν κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε άλλες αγορές, ακόμη και αν μια επένδυση αποτύχει», σημειώνουν στελέχη, που εκπροσωπούν μεγάλα θεσμικά επενδυτικά «τζάκια» αλλά και funds μεγαλύτερου επενδυτικού ρίσκου. «Κανείς δεν σκέφθεται ότι θα χάσει τη δουλειά του αν μια επένδυση στη Γερμανία, στη Φινλανδία ή στην Ισπανία δεν πάει καλά, αφού κάτι τέτοιο είναι μέσα στο παιχνίδι», εξηγούν στελέχη που είναι σε καθημερινή επαφή με τις αγορές του εξωτερικού.

Η υπόθεση Folli Follie αναβίωσε μνήμες του παρελθόντος και περιπαιχτικά σχόλια για την Ελλάδα από τον τρόπο με τον οποίο οι εποπτικές αρχές αντέδρασαν στην υπόθεση, έως τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εξασφάλισε την προστασία της.

Πηγή: kathimerini.gr