Δευτέρα 17.05.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στα 397 ευρώ ο μέσος μισθός για 585.572 εργαζομένους με μερική απασχόληση

04.08.2017

Στα 397,67 ευρώ διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός για 585.572 εργαζομένους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις με μερική απασχόληση, ενώ για την πλήρη απασχόληση μειώθηκε σε σχέση με ένα χρόνο πριν, κατά 0,34%, και διαμορφώθηκε σε 1.196,30 ευρώ.

Τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, όπως κατατέθηκαν τον Νοέμβριο του 2016, είναι αποκαλυπτικά για την πορεία της απασχόλησης και των μισθών στην Ελλάδα. Και δείχνουν ότι η αύξηση της μερικής απασχόλησης, που αμείβεται με ποσά κάτω των 400 ευρώ, είναι πενταπλάσια της πλήρους. Δείχνουν επίσης ότι η οικοδομή εξακολουθεί να πλήττεται από την κρίση, καθώς δηλώθηκαν μόλις 12.083 οικοδομικά έργα, έναντι 235.129 κοινών επιχειρήσεων. Συνολικά, δηλώθηκαν ότι απασχολούνται 1.871.040 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 1.834.633 σε κοινές επιχειρήσεις και 36.407 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Από αυτούς, 259.393 άνδρες και 326.179 γυναίκες εργάζονται με όρους μερικής απασχόλησης.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση ανέρχεται σε 21,14 ημέρες. Ειδικά, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις είναι 21,28 ημέρες, ενώ στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα πέφτει στις 14,10. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,54 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.196,30 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,09 ευρώ και ο μέσος μισθός 565,27 ευρώ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,59%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 14,27% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,15%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,75%. Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 5,61%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,01% σε 45,86%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,37%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,08%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,27%. Ειδικά στις επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζομένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,85%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,34%.

Πηγή: kathimerini.gr