Κυριακή 26.05.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στα 3,3 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους προς τις επιχειρήσεις

16.02.2018

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι εντός του 2017 πληρώθηκαν οφειλές ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνολικά (εκκρεμείς επιστροφές φόρων και υποχρεώσεις προς προμηθευτές) διαμορφώθηκαν το 2017 σε 3,32 δισ. ευρώ, μειωμένα μόλις 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις οφειλές του Δεκεμβρίου του 2014.

Πάντως, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα προχωρά ταχύτερα στην αποπληρωμή των οφειλών προκειμένου να επιτύχει τον στόχο που έχει τεθεί από τους πιστωτές της χώρας. Στην περίπτωση που επιτευχθεί ο στόχος θα εγκριθεί η εκταμίευση της δόσης ύψους 500 εκατ. ευρώ που προορίζεται επίσης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα τέλη Δεκεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιορίσθηκαν στα 2,56 δισ., από 3,14 δισ. που ήταν τον Νοέμβριο του 2017. Επίσης οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν από 776 εκατ. ευρώ σε 765 εκατ. Ειδικότερα τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου ως εξής:

• 145 εκατ. χρωστούν τα υπουργεία.

• 223 εκατ. είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• 1,514 δισ. οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 532 εκατ. ο ΕΟΠΥΥ.

• 326 εκατομμύρια είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

• 358 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα και

• 765 εκατ. είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Πάντως τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα. Και αυτό καθώς στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από τον Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Στο μεταξύ και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ορισμένες εφορίες καθυστερούν να επιστρέψουν τόσο τον φόρο εισοδήματος όσο και τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερο από 90 ημέρες για να τους πιστωθεί ο ΦΠΑ. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπου ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του ΦΠΑ φθάνει τις 1.663 ημέρες, και ακολουθεί η Εφορία Α΄ Θεσσαλονίκης με τον μέσο χρόνο αναμονής να φθάνει τις 1.395 μέρες.

Πηγή: kathimerini.gr