Παρασκευή 14.06.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σε εξέλιξη εργασίες ευστάθειας σε τμήματα του δρόμου Μητρόπολη – Καστανιά

21.03.2023 /

Σε εξέλιξη εργασίες ευστάθειας σε τμήματα του δρόμου
Μητρόπολη – Καστανιά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εργασίες για την
αποκατάσταση της ευστάθειας σε σημεία του δρόμου από Μητρόπολη Καρδίτσας
έως την Καστανιά της Λίμνης Πλαστήρα. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε τρία σημεία του δρόμου που έχουν υποστεί
ζημιές. Ακολουθεί η κατασκευή τριών ακόμη τοιχίων αντιστήριξης, άρση
καταπτώσεων, καθαρισμός πρανών, ασφαλτικές εργασίες, διαγράμμιση και
τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Το έργο είναι προϋπολογισμού
1.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρότι τα δημόσια έργα είναι μια συνεχής μάχη δυσκολιών,
η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να εκτελεί έργα.

[fbcomments]