Τετάρτη 02.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ρυθμό ανάπτυξης 1,8-2% για το 2018 «βλέπει» η Eurobank

01.08.2018


Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurobank «το “μαξιλάρι” ρευστότητας ύψους 24,1 δισ. ευρώ, που έχει προβλεφθεί για την υποστήριξη της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας τουλάχιστον για τους 22 επόμενους μήνες μετά το τέλος του προγράμματος και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μέχρι τα μέσα του 2022».

Κινδύνους για την επιστροφή του δημόσιου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα εγκυμονεί η τυχόν απόκλιση από το αυστηρό πλαίσιο υποθέσεων που έχει οριστεί, δηλαδή την επίτευξη μακροπρόθεσμα ρυθμού ανάπτυξης άνω του 1,3% , πρωτογενών πλεονασμάτων 2,2% του ΑΕΠ μεταξύ 2023-2060 και μέσο κόστος δανεισμού στο 4,9%.

Αυτό αναφέρεται στην Επιθεώρηση Οικονομία και Αγορές και στην ειδική έκθεση με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία: Ενδιάμεση Εκθεση για το 2018», της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank. Οπως σημειώνουν οι αναλυτές της Eurobank, «η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους απαιτεί τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια και την αποφυγή αναστροφής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί μεταξύ 2010-2018.

Τυχόν αποκλίσεις από τις παραπάνω συνθήκες ενδέχεται να επιφέρουν κινδύνους για την επιστροφή του δημόσιου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα. Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurobank, «το “μαξιλάρι” ρευστότητας ύψους 24,1 δισ. ευρώ, που έχει προβλεφθεί για την υποστήριξη της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για τους 22 τουλάχιστον επόμενους μήνες μετά το τέλος του προγράμματος και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μέχρι τα μέσα του 2022».

Με βάση τη σχετική ανάλυση και το κύριο σενάριο που υιοθετεί, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2018 εκτιμάται στο 1,8%. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο ευνοϊκότερης εξέλιξης του κινδύνου χώρας και συνεπώς των επενδύσεων, η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί στην περιοχή του 2%. Οι εκτιμήσεις, όπως εξηγούν οι αναλυτές της Eurobank, υπόκεινται σε ορισμένες υποθέσεις, η σημαντικότερη από τις οποίες είναι η θετική αξιολόγηση από τις αγορές της απόφασης του Eurogroup της 21ης Ιουνίου σχετικά με το μετα-προγραμματικό καθεστώς της ελληνικής οικονομίας και του πακέτου ελάφρυνσης του χρέους, καθώς και η συνέπεια στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η ανάπτυξη αναμένεται να έχει ως κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις και τις εξαγωγές (+9,9% και +7,8% σε ετήσια βάση αντιστοίχως), ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει στάσιμη (+0,1% σε ετήσια βάση) λόγω της συσταλτικής επίδρασης της δημοσιονομικής πολιτικής και της συνεχιζόμενης μείωσης του πλούτου των νοικοκυριών μέσω ανάλωσης αποταμιεύσεων. Το ποσοστό ανεργίας θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά (20%) και οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν χαμηλές (+0,7% σε ετήσια βάση).

Οι προοπτικές ανάπτυξης εξακολουθούν να υπόκεινται σε σημαντικές αβεβαιότητες και η πρόκληση να εισέλθει η χώρα σε τροχιά ταχείας και διατηρήσιμης ανάπτυξης παραμένει. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, όπως σημειώνεται στην έκθεση, υποδεικνύουν μια συνεχιζόμενη βελτίωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αλλά με κάποιες ενδείξεις μετριασμού.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πρωτογενές πλεόνασμα για τους πρώτους έξι μήνες του 2018 ανήλθε σε 0,64 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη του προϋπολογισμού του 2018. Η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 θα εξαρτηθεί από τη σημαντική βελτίωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, την ομαλή εφαρμογή του μετα-προγραμματικού καθεστώτος εποπτείας και τη συνέχιση των δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Πηγή: kathimerini.gr