Παρασκευή 04.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ρεκόρ κερδών κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ στο εξάμηνο

31.08.2018

Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων κερδών και ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ στο β΄ τρίμηνο του έτους, δίνοντας συνέχεια στην κερδοφόρο πορεία των τελευταίων ετών, παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Ο όμιλος των ΕΛΠΕ ανακοίνωσε χθες δημοσιευμένα κέρδη EBITDA β΄ τριμήνου στα 307 εκατ. ευρώ έναντι 152 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τα οποία οδήγησαν τα δημοσιευμένα ΕΒΙΤDA για το α΄ εξάμηνο στα 473 εκατ. ευρώ (αύξηση 25%).

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 151 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο έναντι 44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι και 225 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (αύξηση 34%).

Εξαιρώντας την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα συγκρίσιμα κέρδη ΕΒΙΤDA του β΄ τριμήνου ανήλθαν στα 187 εκατ. ευρώ έναντι 228 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2017 και στο πρώτο εξάμηνο του έτους στα 336 εκατ. ευρώ έναντι 457 εκατ. ευρώ.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του β΄ τριμήνου ανήλθαν στα 66 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 και το πρώτο εξάμηνο του έτους στα 128 εκατ. ευρώ έναντι 224 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του α΄ εξαμήνου 2018, η παραγωγή διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 7,65 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν τα 8,27 εκατ. τόνους, με κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στα 5 εκατ. τόνους, συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέγραψαν μείωση λόγω κυρίως όγκων πωλήσεων ΔΕΗ και ναυτιλιακών καυσίμων.

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική του θέση, ο όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο κόστος καθώς σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 14% στο εξάμηνο, ως αποτέλεσμα και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.

Εντός του β΄ τριμήνου του έτους ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναχρηματοδότηση των τραπεζικών δανείων ύψους 900 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ , με συμμετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζών, λήξης 2023, και η ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 250 εκατ., τριετούς διάρκειας. Επιπλέον αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 240 εκατ., που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου. Οι παραπάνω κινήσεις διασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ βελτιώνουν σημαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηματοδότησης. Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 14%, καθώς και η περαιτέρω μείωση των συνολικών υποχρεώσεων, διαμορφώνουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για το σύνολο του έτους, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

«Η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, αναδεικνύει την προσήλωση των επιχειρηματικών μονάδων στους στρατηγικούς στόχους του ομίλου», υπογράμμισε ο κ. Τσοτσορός, ενώ ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης συνέδεσε τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του ομίλου με την επιβεβαίωση της θέσης του ως μιας από τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές εταιρείες στον κλάδο καυσίμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις σημαντικές εξελίξεις της περιόδου εντάσσεται, όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, η ανακοίνωση της κοινοπραξίας Τotal-Exxon-EΛΠΕ ως «επιλεγείς αιτών» για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Πηγή: kathimerini.gr