Πέμπτη 23.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πώς θα επιστρέφονται κατασχεμένα επιδόματα

12.05.2018

Αίτηση προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι πολίτες είδαν επιδόματα και κοινωνικές παροχές να κατάσχονται από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για χρέη προς τα Ταμεία.

Το θέμα προέκυψε έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο απευθύνθηκαν πολίτες έπειτα από κατασχέσεις σε τραπεζικές τους καταθέσεις, ποσών που προέρχονταν από προνοιακά επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές, που είναι ακατάσχετα. Διευκρινίζεται ότι στα ακατάσχετα προνοιακά επιδόματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης και τα έκτακτα βοηθήματα που χορηγούνται από δήμους στους οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις λοιπές ακατάσχετες κοινωνικές παροχές περιλαμβάνεται και το ακατάσχετο κατά νόμο μέρος των συντάξεων.

Στις περισσότερες εξετασθείσες περιπτώσεις, οι κατασχέσεις συντελέστηκαν εν αγνοία των δικαιούχων των ακατάσχετων παροχών. Για παράδειγμα, είτε ο οφειλέτης για τον οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση ήταν όχι ο δικαιούχος της ακατάσχετης παροχής αλλά συγγενής του ή άλλος τρίτος συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε η ατομική ειδοποίηση του ΚΕΑΟ στάλθηκε προς παλαιά διεύθυνση του οφειλέτη, που είχε ορθά καταχωρισθεί στα σχετικά μητρώα κατά τον χρόνο δημιουργίας της οφειλής, αλλά στη συνέχεια έπαυσε να ισχύει. Εξαιτίας, δε, της ανυπαίτιας άγνοιάς τους, οι δικαιούχοι των ακατάσχετων παροχών δεν είχαν δηλώσει ως ακατάσχετο τον κρίσιμο τραπεζικό λογαριασμό.

Εκδοση εγγράφων

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στον ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ την έκδοση έγγραφων οδηγιών, ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή των κατασχεθέντων ποσών στον νόμιμο δικαιούχο της ακατάσχετης κοινωνικής παροχής, έπειτα από αίτησή του. Ανταποκρινόμενη η κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ εξέδωσε έγγραφο προς όλες τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες με το οποίο καθιερώθηκε συγκεκριμένη διαδικασία για τον περιορισμό της κατάσχεσης και την επιστροφή των ακατάσχετων ποσών στον θιγέντα δικαιούχο. Η διαδικασία της αποδέσμευσης και επιστροφής προβλέπει αίτηση από την πλευρά του οφειλέτη-δικαιούχου προς την αρμόδια διεύθυνση του ΚΕΑΟ και προσκόμιση δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει η δικαίωση της ακατάσχετης κοινωνικής παροχής και το ποσό της.

Πηγή: kathimerini.gr