Κυριακή 28.11.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών με οφειλές

28.07.2018


Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές θεωρούνται τα χρηματικά ποσά των εισφορών που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

Τη διαδικασία επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει εργοδότες και μισθωτοί αχρεωστήτως στον ΕΦΚΑ περιγράφει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ενιαίος φορέας χθες. Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι εισφορές που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί στον ΕΦΚΑ θα συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ενιαίος φορέας συνεισπράττει εισφορές. Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές θεωρούνται τα χρηματικά ποσά των εισφορών που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποτελούν η καταβολή εισφορών υψηλότερων των απαιτητών ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η υπερβάλλουσα καταβολή εισφορών πάνω από το οφειλόμενο ποσό, η μεταβολή χρόνου ασφάλισης, η υπερείσπραξη από το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, η επιστροφή εισφορών λόγω διπλής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα πριν από την έναρξη του ΕΦΚΑ. Ωστόσο, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές χρηματικά ποσά των εισφορών που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου, λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Ετσι, εφόσον μετά τη διενέργεια ελέγχου (δηλωθέντων-καταβληθέντων και ουσιαστικού) και την πραγματοποίηση συμψηφισμού προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορούν χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως υπέρ της κύριας ασφάλισης και λοιπών κλάδων – παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και ποσά που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ για φορείς όπως ΕΤΕΑΕΠ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων αφορά:

α) Περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών βάσει των ανωτέρω και η αξίωση αυτή έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017.

β) Εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, εξαιρουμένου του Δημοσίου, και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Για την επιστροφή των εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς που ασφαλίζονται μέσω ΑΠΔ, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ. Μετά την υποβολή αυτής, πρέπει να γίνουν τα εξής:

• Καταχώριση της αίτησης επιστροφής στο ΟΠΣ/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Πρόσκληση στον εργοδότη για την προσκόμιση των έγγραφων στοιχείων απασχόλησης, αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών, όπου είναι δυνατό, μέσω της εφαρμογής «Διασύνδεση με Εργάνη» και διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου έως την τελευταία απαιτητή μισθολογική περίοδο.

• Διεκπεραίωση των εκκρεμών καταγγελιών-δηλώσεων απασχόλησης, έλεγχος και διεκπεραίωση των δελτίων ελέγχου (επιτόπιοι έλεγχοι), των εκκρεμών Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ), των διαπιστώσεων πραγματικής απασχόλησης κ.λπ.

• Διενέργεια Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (ΕΔΚ).

• Εκδοση αποφάσεων συμψηφισμού εφόσον προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο.

• Εκδοση Απόφασης Επιστροφής (ΑΠ.ΕΠ.).

Πηγή: kathimerini.gr