Κυριακή 29.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στη δεκαπενταετία

14.08.2018


Το Νομικό Συμβούλιο αφήνει ένα μικρό «παράθυρο» για επέκταση αυτής της προθεσμίας κατά 3 χρόνια, δηλαδή στην 8ετία, μόνο στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής, δηλαδή λίγο πριν από τη συμπλήρωση της 5ετίας.

«Φρένο» στην πρακτική των εφόρων να επεκτείνουν τις παραγραφές, διαστέλλοντας τη νομοθεσία βάζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) με σχετική γνωμοδότησή του, την οποία και έκανε αποδεκτή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, το ΝΣΚ βάζει τέλος στην πρακτική των επεκτάσεων των παραγραφών, ξεκαθαρίζοντας ότι η 15ετής παραγραφή ισχύει μόνο εάν ο ελεγχόμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση και όχι όταν την έχει υποβάλει εκπρόθεσμα και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 5 χρόνων από την υποχρέωση.

Ειδικότερα, έπειτα από δεκάδες ερωτήματα για τη νομιμότητα των ενεργειών των ελεγκτικών υπηρεσιών, που επεκτείνουν τον έλεγχο και πέρα από τα 5 χρόνια, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος εντός της 5ετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για τη επίδοση της δήλωσης, ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής.

Ωστόσο, το Νομικό Συμβούλιο αφήνει ένα μικρό «παράθυρο» για επέκταση αυτής της προθεσμίας κατά 3 χρόνια δηλαδή στην 8ετία, μόνο στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής, δηλαδή λίγο πριν από τη συμπλήρωση της 5ετίας.

Οπως προκύπτει από τη γνωμοδότηση, η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων. Συγκεκριμένα, η χρήση θεωρείται ενεργή: α) στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή β) σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πρόσφατα ότι η φορολογική διοίκηση δεν έχει δικαίωμα να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου μετά την πενταετία από την τέλεση τους αδικήματος εκτός και εάν έρθουν σε γνώση των ελεγκτών νέα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να προέρχονται από πηγές που η φορολογική διοίκηση είχε πρόσβαση όπως για παράδειγμα τα στοιχεία των τραπεζών.

Και αυτό, καθώς τα στοιχεία των εγχώριων τραπεζών βρίσκονταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου ή, τουλάχιστον, ο φορολογικός έλεγχος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών. Με βάση τα ανωτέρω, οι χρήσεις μέχρι και το 2011 έχουν παραγραφεί.

Μάλιστα, οι ελεγκτές πλέον ασχολούνται με υποθέσεις που αφορούν χρήσεις μετά το 2011.

Οχι μόνο εξαιτίας των αποφάσεων του ΣτΕ αλλά και διότι η φορολογική διοίκηση έχει επιλέξει τις πρόσφατες υποθέσεις, καθώς η πρακτική δείχνει ότι σε αυτές «υπάρχουν χρήματα», ενώ αντίθετα στις παλαιές υποθέσεις προ το 2011, αφενός ο έλεγχος είναι δυσκολότερος και χρονοβόρος, αφετέρου τα οφέλη για τα ταμεία του Δημοσίου είναι πενιχρά.

Πηγή: kathimerini.gr