Τετάρτη 26.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πλεόνασμα 1,93 δισ. το πρώτο εξάμηνο λόγω συγκράτησης δαπανών

16.07.2017

Η υπερσυγκράτηση των δαπανών οδήγησε στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο εξάμηνο του έτους ύψους 1,93 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα έσοδα είναι εντός του στόχου του προϋπολογισμού, καλύπτοντας την «τρύπα» των προηγούμενων μηνών.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,93 δισ. ευρώ είναι υψηλότερο κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που είχε τεθεί για το διάστημα αυτό και 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πλεόνασμα του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,174 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων  (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.845 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.709 εκατ. ευρώ).

Τους επόμενους μήνες τα ποσά των επιστροφών φόρων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω εξαιτίας της ρύθμισης που προβλέπει την άμεση επιστροφή σε όσους έχουν πιστωτικά υπόλοιπα έως 10.000 ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2017 ανήλθαν στα 23,771 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,443 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 265 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 72 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 299 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν μείωση έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ.

Τον μήνα Ιούνιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.493 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 53 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 272 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 29 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (243 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούνιο ανήλθαν σε 3.847 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 428 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.694 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr