Κυριακή 27.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Περιορισμένοι παραμένουν οι πόροι για έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα

06.12.2017

Λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ επενδύει η Ελλάδα σε Ερευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανήλθε σε 0,99%, κατατάσσοντας τη χώρα στη 19η θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ενωσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, πέρυσι στην Ελλάδα δαπανήθηκε 1,73 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες σε Ε&Α στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ συνεχίζουν να αυξάνουν, καθώς διευρύνονται οι δαπάνες σε απόλυτα μεγέθη, αλλά κι επειδή υπήρξε μεγάλη μείωση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ένταση των δραστηριοτήτων Ε&Α στη χώρας μας διευρύνθηκε από 0,56% του ΑΕΠ που ήταν το 2006 σε 0,99% το 2016.

Παρά όμως την αύξηση αυτή, η χώρα βρίσκεται πολύ χαμηλά όσον αφορά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά 10 κράτη-μέλη βρίσκονται σε όριο των δαπανών, που είναι μικρότερο του 1%, με την Ελλάδα (0,99%) να βρίσκεται στην πρώτη θέση και την Πολωνία στη δεύτερη (0,97%).

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος πέρυσι ανήλθε σε 2,03% καταδεικνύοντας ότι η ένταση των δαπανών Ε&Α στην Ενωμένη Ευρώπη είναι τουλάχιστον διπλάσια από εκείνη της χώρας μας. Στη Σουηδία, την Αυστρία και τη Γερμανία, η ένταση της δαπάνης Ε&Α κυμαίνεται πέριξ του 3% του ΑΕΠ. Πάντως οι περισσότερες χώρες-μέλη της Ε.Ε. δαπανούν λιγότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση πέρυσι δαπανήθηκαν περισσότερα από 300 δισ. ευρώ για Ε&Α. Η ένταση όμως των δαπανών Ε&Α στην Ευρώπη είναι αρκετά χαμηλότερη από τις ΗΠΑ (2,79% το 2015), αλλά και από άλλα ανεπτυγμένα μέρη του πλανήτη όπως η Κορέα (4,26% το 2015) και η Ιαπωνία (3,29% το 2015). Η Ευρώπη έχει περίπου την ίδια ένταση δαπανών με την Κίνα (2,07%) και υπερτερεί έναντι της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα ανταγωνιστικότητας, έχει θέσει στόχο για τον δείκτη της έντασης των δαπανών Ε&Α στο 3%, ένας στόχος που φαίνεται να μην επιτυγχάνεται. Σημειώνεται ότι αυτός ο στόχος αποτελεί έναν από τους πέντε πρωταρχικούς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., ο τομέας των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι ο κύριος κλάδος όσον αφορά τις δαπάνες Ε&Α, αντιπροσωπεύοντας το 65% της συνολικής δραστηριότητας για το 2016. Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (23%), ο δημόσιος τομέας (12%) και ο ιδιωτικός (1%). Να σημειωθεί ότι ο τομέας των επιχειρήσεων ήταν πρωταγωνιστής σε όλα τα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Λετονία και τη Λιθουανία (όπου ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ο κυρίαρχος).

Πηγή: kathimerini.gr