Δευτέρα 21.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση για τις αιτήσεις εμπορίου σε θρησκευτικές πανηγύρεις

07.06.2018 /

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή  Ιουνίου  2018 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο

Τμήμα εμπορίου του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό Κέντρο).

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους συμμετέχοντες ,έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 .

β. Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

δ. Πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον απαιτείται.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός πανηγύρια που συμπίπτουν ημερολογιακά μεταξύ τους.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων