Κυριακή 26.05.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο τουρισμός περιόρισε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

21.02.2018

Με μείωση κατά 418 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016 έκλεισε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2017, καθώς οι αυξημένες αφίξεις ξένων τουριστών υπεραντιστάθμισαν τις απώλειες από τη μεγάλη ενίσχυση των εισαγωγών αγαθών. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών αγαθών από την αύξηση των εξαγωγών οδήγησε το 2017 σε διεύρυνση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ το 2017, έναντι ελλείμματος 1,87 δισ. ευρώ το 2016.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο πλεονασματικό για μία ακόμη χρονιά ισοζύγιο υπηρεσιών, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε μείωση.

Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,5%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 16,9% σε τρέχουσες τιμές.

Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Συνολικά, το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε πλεόνασμα το 2017 ύψους 17,38 δισ. ευρώ έναντι 15,31 δισ. ευρώ το 2016.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν το 2017 σε 14,59 δισ. ευρώ έναντι 13,2 δισ. ευρώ το 2016.

Αντιθέτως, με έλλειμμα αυξημένο κατά 10,7% ή κατά 1,77 δισ. ευρώ έκλεισε το 2017 το ισοζύγιο αγαθών. Μάλιστα, το έλλειμμα διευρύνθηκε τόσο με τα καύσιμα, όσο και εάν εξαιρεθούν αυτά. Το 2017 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,1% και 4,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντιστοίχως, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,6% και 6,7%. Παράλληλα, σημείωσαν αύξηση και οι εισαγωγές αγαθών, κατά 12,7% και 7,4% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο αγαθών έκλεισε το 2017 με έλλειμμα 18,35 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 16,58 δισ. ευρώ το 2016.

Κι αυτό διότι οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν μεν στα 27,93 δισ. ευρώ το 2017 από 24,48 δισ. ευρώ το 2016, όμως την ίδια ώρα οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 46,28 δισ. ευρώ από 41,06 δισ. ευρώ το 2016.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό) ανήλθαν το 2017 σε 3,6 δισ. ευρώ έναντι 2,77 δισ. ευρώ το 2016.

Ωστόσο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό, υπάρχει δηλαδή καθαρή μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με την ΤτΕ, αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση κατά 29,9 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση κατά 6 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 2016.

Πηγή: kathimerini.gr