Δευτέρα 06.02.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο μηχανισμός μείωσης κόκκινων δανείων της ΤτΕ

15.11.2018


Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σήμερα από την ΤτΕ στις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Μείωση των βασικών κεφαλαιακών δεικτών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες μπορούν να καλύψουν με εκδόσεις ομολόγων, εξασφαλίζοντας όμως την εξυγίανση των ισολογισμών τους, είναι το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο στηρίζεται το σχέδιο της ΤτΕ για το ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων των τραπεζών κάνοντας χρήση του αναβαλλόμενου φόρου. Πρόκειται, ουσιαστικά, για προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό αφήγημα ανάκαμψης του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες στο επίκεντρο των πωλήσεων από τους επενδυτές.

Το σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σήμερα από την ΤτΕ στις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με τις εποπτικές αρχές, οι οποίες, αν και δεν έχουν δώσει ακόμη το τελικό πράσινο φως, φέρονται να το βλέπουν θετικά, στην προοπτική ενός ουσιαστικού ξεκαθαρίσματος του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων μέσα από το συγκεκριμένο μηχανισμό. Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου είναι ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να τύχει θετικής υποδοχής από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., αφού ήδη ο αναβαλλόμενος φόρος, δηλαδή η παραίτηση του Δημοσίου από φόρο επί μελλοντικών κερδών των τραπεζών, προκειμένου να αντισταθμιστεί η ζημία που υπέστησαν από το «κούρεμα» του χρέους, έχει εγκριθεί και υπολογίζεται στα βασικά κεφάλαια των τραπεζών.

Ο μηχανισμός βασίζεται στη δημιουργία ενός οχήματος ειδικού σκοπού (SPV), στο οποίο οι τράπεζες θα μεταβιβάσουν περίπου τα μισά από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που έχουν σήμερα στους ισολογισμούς τους. Με δεδομένο ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ανέρχονται σε 88 δισ. ευρώ, το σενάριο προβλέπει τη μεταφορά 40-45 δισ. ευρώ. Η τιμή στην οποία θα μεταφερθούν στο SPV θα είναι αυτή στην οποία τα έχουν στα βιβλία τους, ύστερα από τις προβλέψεις, δηλαδή στο 50% της ονομαστικής τους αξίας κατά μέσον όρο. Ο στόχος είναι τα δάνεια αυτά να πουληθούν σε ξένους επενδυτές μέσω τιτλοποίησης (έκδοσης ομολόγων) για διαφορετικές κατηγορίες δανείων, δηλαδή στεγαστικά, επαγγελματικά ή επιχειρηματικά δάνεια κυρίως με εξασφαλίσεις.

Με δεδομένο ότι η τιμή στην οποία θα πουληθούν προεξοφλείται ότι θα είναι κατώτερη από την τιμή μεταβίβασής τους, θα εκχωρηθεί ως αντιστάθμισμα και το ήμισυ του αναβαλλόμενου φόρου, που σήμερα υπολογίζεται στα βασικά κεφάλαια των τραπεζών. Το σενάριο που έχει επεξεργαστεί η ΤτΕ προβλέπει την εκχώρηση αναβαλλόμενου φόρου ύψους 7,5 δισ. ευρώ και οδηγεί ουσιαστικά στη μεταβίβαση 20 δισ. ευρώ με έκπτωση 7,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στην τιμή των 12,5 δισ. ευρώ, αναγνωρίζοντας το ποσό αυτό ως τη ζημία που θα έχει η μεταβίβαση αυτού του χαρτοφυλακίου.

Εκχωρώντας τον μισό αναβαλλόμενο φόρο, στον οποίο σήμερα στηρίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, οι τράπεζες θα πρέπει να υποκαταστήσουν μέρος αυτού του κεφαλαίου με νέο. Με βάση τους υπολογισμούς της ΤτΕ, τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών θα μειωθούν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τράπεζα, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποκαταστήσει αυτή την απώλεια, απευθυνόμενη στις αγορές για την άντληση ομολόγων κατηγορίας Tier II. Το σενάριο προεξοφλεί ότι οι ελληνικές τράπεζες, που βρίσκονται τους τελευταίους μήνες στη δίνη του κυκλώνα λόγω της αδυναμίας τους να πείσουν για την αντιστροφή των αρνητικών επιδόσεών τους, θα είναι πλέον σε θέση με καθαρούς ισολογισμούς να παρουσιάσουν πειστικό αφήγημα για την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Η προοπτική αυτή θα τους επιτρέψει να αντλήσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, το ύψος των οποίων διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που σήμερα διαθέτει και ο οποίος κυμαίνεται από 18,5% έως 13,6%.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]