Δευτέρα 05.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο Δ. Τρικκαίων διαβουλεύεται με τους πολίτες για τη Στρατηγική Ενεργειακής Μετάβασης μέχρι το 2030

02.11.2022

Στα διαφορετικά Τρίκαλα και χωριά του 2030 εισάγει ο Δήμος Τρικκαίων τους πολίτες με τη δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Ενεργειακής Μετάβασης με ορίζοντα το 2030.
Μια διαβούλευση που ξεκίνησε την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, με δημόσια παρουσίαση της επιτελικής σύνοψης της εν λόγω Ενεργειακής Μετάβασης, σε φορείς και πολίτες των Τρικάλων.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, στον φιλόξενο χώρο του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού, στο Μουσείο Τσιτσάνη, παρουσίασε τα βασικά δεδομένα για αυτήν τη μετάβαση:
Α. Τα δεδομένα
1. Το 2030 «θα μιλάμε για διαφορετικά Τρίκαλα, σε διαφορετική Ελλάδα, σε έναν διαφορετικό κόσμο»
2. Ο Δήμος Τρικκαίων έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Αποστολή της ΕΕ για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030

Β. Οι προϋποθέσεις
1. Χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας, τόσο σε θέματα ενέργειας όσο και θέματα κυκλικής οικονομίας
2. Είναι «στρεβλό», το να συζητούμε για ηλεκτρικά οχήματα, αν, για παράδειγμα, δε μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας ή δε λαμβάνουμε μέτρα, όπως, τις μονώσεις.

Γ. Οι δράσεις
1. Χρειάζονται, εντοπισμός και διορθωτικές παρεμβάσεις στα ενεργειακά προβλήματα των πόλεων (re-engineering), σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο.
2. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
3. Εμβαση στα απορρίμματα και τη βιώσιμη κινητικότητα.
Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι δράσεις του Δήμου Τρικκαίων, που προωθούνται μέσω της συγκεκριμένης Ενεργειακής Μετάβασης.