Κυριακή 19.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι e-εγγραφές συνεχίζονται ως τις 31 Μαΐου 2018

22.05.2018 /

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Εσπερινού ΕΠΑΛ Τρικάλων είναι στη διάθεση των υποψήφιων μαθητών καθώς και των μαθητών που ήδη φοιτούν, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας, τις σπουδές, τις δυνατότητες και τους τίτλους που παρέχει.

Απευθυνόμαστε στους νεαρούς απόφοιτους Γυμνασίου, τους μαθητές της Α’ Λυκείου, τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων αλλά και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τους απόφοιτους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς επίσης τους γονείς των νεαρών μαθητών και αποφοίτων και σας καλούμε να ενημερωθείτε για την προοπτική της επιλογής του σχολείου μας ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών αλλά και την απόκτηση γνώσεων, προσόντων, τίτλων και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι Τομείς και Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2018-2019:

Τομέας Μηχανολογίας, με Ειδικότητες:
— Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.
— Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου.
— Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.
— Τεχνικός Οχημάτων.

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, με Ειδικότητες:
— Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
— Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Τομέας Πληροφορικής, με Ειδικότητες:
— Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας, με Ειδικότητες:
— Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με Ειδικότητες:
— Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχει ωράριο λειτουργίας από 17:20 έως 20:50 και στεγάζεται στο συγκρότημα των τεχνικών σχολείων της Μπάρας (Βαθυκλέους 1).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24310-26483, 24310-76623.

Η Διευθύντρια

Θωμαΐδα Πέτα