Κυριακή 03.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι υποχρεώσεις των ανέργων για να μη διαγραφούν από τα μητρώα του ΟΑΕΔ

07.04.2018

Δεκαπέντε υποχρεώσεις για τους 1.081.060 εγγεγραμμένους ανέργους, τις οποίες αν δεν τηρούν κινδυνεύουν με διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, περιγράφει απόφαση του Οργανισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η συναίνεση στην εργασία, σε θέση που θα κριθεί, σε συνεργασία με τον εργασιακό του σύμβουλο, κατάλληλη.

Αναλυτικά, ο εγγεγραμμένος άνεργος θα πρέπει μεταξύ άλλων να προσέξει:

• Να δηλώνει αληθή και πλήρη στοιχεία και να προσκομίζει τα αποδεικτικά και έγγραφα που απαιτούνται.

• Να συνεργάζεται με τον εργασιακό σύμβουλο για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ). Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι, για τους οποίους η κατάρτιση σχεδίου είναι προαιρετική.

• Να αποτυπώνει στο σχέδιο αυτό, τους επαγγελματικούς στόχους του και να συμφωνεί για τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την εργασιακή και επαγγελματική του ένταξη.

• Να αναζητεί ενεργά εργασία.

• Να συναινεί σε κατάλληλες θέσεις εργασίας εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις όπως το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια της απασχόλησης, ο χρόνος και τα ωράρια εργασίας, η απόσταση του χώρου εργασίας και οι συνθήκες εργασίας. Ο άνεργος δεν υποχρεούται να αποδέχεται θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή προσωρινής εργασίας. Επίσης, έχουν δικαίωμα απόρριψης θέσης όσοι αποδεδειγμένα πρόκειται να προσληφθούν σε μια μονιμότερη θέση εργασίας ή να ξεκινήσουν εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση ή στρατιωτική θητεία (εντός του επόμενου εξαμήνου) ή να συνταξιοδοτηθούν (εντός του επόμενου έτους).

Θέσεις εργασίας και αποδοχές. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Ατομικού Σχεδίου Δράσης, εάν δεν έχουν παρέλθει δώδεκα πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, για να δεχθεί κάποιος άνεργος εργασία σε κάποια θέση που του προτείνεται, θα πρέπει οι αποδοχές να είναι τουλάχιστον ίσες με το 100% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του και σίγουρα όχι χαμηλότερες από τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια για τον κλάδο και το επάγγελμα.

Στην περίπτωση που έχουν παρέλθει 12 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, για να συναινέσει ο άνεργος, θα πρέπει οι αποδοχές στην προτεινόμενη εργασία να είναι τουλάχιστον ίσες με το 90% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του, ενώ αν έχουν παρέλθει 18 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, για να συναινέσει θα πρέπει οι αποδοχές να είναι τουλάχιστον ίσες με το 80% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του. Εφόσον πρόκειται για άνεργο που δεν είχε απασχοληθεί ποτέ ως μισθωτός στο παρελθόν ή είχε απασχοληθεί ως μισθωτός μη πλήρους απασχόλησης, ως «υποχρέωση» ορίζεται η συναίνεση σε κατάλληλες θέσεις εργασίας των οποίων οι αποδοχές είναι τουλάχιστον ίσες με τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια σύμφωνα με τον κλάδο και το επάγγελμα.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]