Τετάρτη 30.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι τράπεζες διαθέτουν 1,5 δισ. ευρώ φέτος για νέα στεγαστικά και καταναλωτικά

18.02.2017


Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 δόθηκαν στεγαστικά δάνεια που ξεπέρασαν σε ποσό τα 16 δισ. ευρώ, όταν το 2016 δόθηκαν περίπου 200 εκατ.

Ρευστότητα που μπορεί να καλύψει νέες χρηματοδοτήσεις στους τομείς στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης στη λιανική τραπεζική, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, έχουν οι τράπεζες για το 2017, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η «Κ». Η ρευστότητα αυτή υπερκαλύπτει την πολύ χαμηλή ζήτηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια της κρίσης και ιδιαίτερα το 2015, το 2016, αλλά και τις πρώτες εβδομάδες του 2017.

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν στην «Κ» επιτελικά στελέχη τραπεζών, ακόμη και το 50% του ποσού που υπάρχει προς διάθεση για το 2017 αν τελικά απορροφηθεί στους τομείς της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, θα αποτελέσει ένα πολύ ικανοποιητικό βήμα για την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα.

Σύμφωνα, πάντως, με τα πρώτα στοιχεία για το 2017, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Ειδικότερα, με βάση εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η «Κ», σε επίπεδο αγοράς οι νέες εκταμιεύσεις τον Ιανουάριο του 2017 δεν ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ στη στεγαστική πίστη και τα 35 εκατ. ευρώ στην καταναλωτική πίστη, με τα χαμηλά αυτά ποσά να αποδίδονται στην ανύπαρκτη σχεδόν ζήτηση από μέρους των καταναλωτών.

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει διευθυντικό στέλεχος κεντρικού καταστήματος της Αθήνας, στη διάρκεια του Ιανουαρίου δεν δόθηκε ούτε ένα στεγαστικά δάνειο, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση στο υποκατάστημα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει μελέτη της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) δείχνουν την τεράστια μείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια: από τις 1.200 ανά εργάσιμη ημέρα αιτήσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων το 2007, φθάσαμε στις 82 ανά ημέρα το 2016 για όλο το τραπεζικό σύστημα. Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης από τις 32.300 ανά εργάσιμη ημέρα αιτήσεις χορήγησης καταναλωτικών δανείων το 2007 φθάσαμε στις 4.455 ανά εργάσιμη ημέρα το 2016.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 δόθηκαν νέα στεγαστικά δάνεια που ξεπέρασαν σε ποσό τα 16 δισ. ευρώ, όταν το 2016 δόθηκαν περίπου σε ποσά 200 εκατ. ευρώ νέα στεγαστικά δάνεια και 350 εκατ. ευρώ σε νέα καταναλωτικά δάνεια.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως επανειλημμένως επισημαίνουν επιτελικά στελέχη τραπεζών σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, το 2017 το τραπεζικό σύστημα διαθέτει ικανή ρευστότητα προκειμένου να ικανοποιήσει την υγιή ζήτηση που θα παρουσιαστεί από την πελατειακή βάση του, στους τομείς στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης και προσκαλούν τους πελάτες να μη διστάζουν να υποβάλουν αιτήματα χρηματοδότησης.

Αναφορικά με τη μελλοντική εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης, όπως αναφέρεται σε μελέτη της ΕΕΤ, θα εξαρτηθεί κυρίως από την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, καθώς και τις μακροοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες ασκούν σημαντική επίδραση στην εμπιστοσύνη, ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Πηγή: kathimerini.gr