Δευτέρα 23.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι προϋποθέσεις για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

20.05.2017


Σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς, καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου-εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σε τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου και της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ιερείς και υπαλλήλους των εκκλησιών, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Η απόφαση περιγράφει το δικαίωμα στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά για κύρια σύνταξη ή/και επικουρική ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα. Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση θέτει ως προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τις εξής:

α) Εχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον 5 έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν από την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτησή του μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του. Ή έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

β) Εχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης, διαγραφή από τη ΔΟΥ, διαγραφή από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους λύση της υπαλληλικής σχέσης και για στρατιωτικούς αποστρατεία) την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

γ) Κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος δεν είναι ανάπηρος.

δ) Ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ δεν έχουν οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται μηνιαία εισφορά ως εξής:

α) Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου-εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Το ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

β) Οι αυτοαπασχολούμενοι καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης. Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου του εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον παρακάτω τρόπο: για το διάστημα έως και το 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: kathimerini.gr