Τρίτη 21.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΟΑΕΔ: 2,28% περισσότεροι άνεργοι τον μήνα Ιούλιο

19.08.2016

Στα 846.000 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2016, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι περισσότεροι κατά 18.867 (2,28%) σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τα 440.584 άτομα (52,08%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα περισσότερο ή ίσο με 12 μήνες και 405.416 (47,92%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα λιγότερο των 12 μηνών.

Συντριπτικά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των άνεργων γυναικών (63,31%, έναντι 36,69% των ανδρών).

Με βάση την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 (52,14%), ενώ το 44,52% είναι απόφοιτοι λυκείου.

Όσον αφορά το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Ιούλιο του 2016 αυτοί ανέρχονται σε 113.394.

Πηγή: kathimerini.gr