Δευτέρα 28.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία διαδοχής του Π. Λιαργκόβα

16.12.2017

Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Η πράξη αυτή ανοίγει, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού της Βουλής, η διαδικασία διαδοχής του κ. Π. Λιαργκόβα, καθώς όπως είναι γνωστό επελέγη να μην ανανεωθεί η θητεία του.

Οπως αναφέρεται σχετικά στην δημόσια Πρόσκληση που αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου της Βουλής είναι το πενθήμερο από την ερχόμενη Δευτέρα 18/12 έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του συγκεκριμένου Γραφείου πρέπει να είναι «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Γραφείου» και θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο οικονομικών επιστημών ΑΕΙ, ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ο επικεφαλής ορίζεται, ως γνωστόν, με απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση του Προέδρου της βουλής, για πενταετή θητεία (η οποία μπορεί για μία φορά να ανανεωθεί). Σημειώνεται, τέλος, ότι «η άσκηση των καθηκόντων του Συντονιστή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του καθηγητή ΑΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας».

Πηγή: kathimerini.gr