Δευτέρα 15.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέα έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων οι Δήμοι Τρικκαίων, Πύλης, Καρδίτσας και Μουζακίου

30.08.2022 /

Πράσινα σημεία, κάδους οικιακής κομποστοποίησης  και συστήματα συλλογής βιοαποβλήτων αποκτούν ακόμη 4 Δήμοι στη Θεσσαλία. Ο Περιφερειάρχης  Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη  νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 7.425.747  ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με δικαιούχους τους Δήμους Καρδίτσας, Τρικκαίων,  Πύλης και  Μουζακίου.

 

«Κάνουμε την ανακύκλωση πράξη, παντού στη Θεσσαλία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός «Σε συνεργασία με τους  Δημάρχους Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, Πύλης Κώστα Μαράβα,  Μουζακίου Φάνη Στάθη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 εντάσσουμε νέα έργα με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που οδηγούν σε αύξηση  της ετήσιας δυναμικότητας ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων κατά 10.700 τόνους. Με στρατηγική, ολοκληρωμένο σχέδιο και απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τους πόρους του ΕΣΠΑ,   προστατεύουμε το περιβάλλον, καλλιεργούμε περιβαλλοντική συνείδηση, δίνουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να εντάξουν την ανακύκλωση στις καθημερινές τους συνήθειες,  βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και  εξοικονομούμε  πολύτιμους χρηματικούς πόρους» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας  Αγοραστός.

 

Ειδικότερα και ανά έργο:

– «Κεντρικό Πράσινο Σημείο και σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Καρδίτσας», προϋπολογισμού 2.380.180,93 €

Το έργο αφορά σε α) Δημιουργία Πράσινου Σημείου, β) Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών, γ) Συλλογή Βιοαποβλήτων και δ) Οικιακή Κομποστοποίηση στον Δήμο Καρδίτσας. Το Πράσινο Σημείο  προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών. Ογκώδη υλικά που δεν είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση θα τεμαχίζονται. Το κεντρικό Πράσινο Σημείο  Καρδίτσας θα εξυπηρετεί κύρια την πόλη της Καρδίτσας και κοντινούς οικισμούς. Συνολικά αναμένεται να εξυπηρετεί περί τους 43.590 κατοίκους, δηλαδή περίπου το 77% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης της Καρδίτσας, με κάλυψη του 60% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου και του 88% του πληθυσμού της πόλης. Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία (κομποστοποίηση) στην υπό υλοποίηση Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα αναπτυχθεί σε πρώτη φάση στις περιοχές που δε θα καλυφθούν από το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων και θα αφορά στη διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά, περίπου στο 2,3% των νοικοκυριών του Δήμου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων περιλαμβάνει την προμήθεια των κάδων οικιακής κομποστοποίησης και του εξοπλισμού για την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (κάδοι και οχήματα συλλογής). Τέλος, περιλαμβάνεται η τεχνική υποστήριξη του Δήμου για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων για ένα έτος.

 

– «Παρεμβάσεις διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α’ Προτεραιότητας του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας στον Δήμο Τρικκαίων (Πράσινο Σημείο)», προϋπολογισμού 3.076.764,64 €

Το έργο αφορά:

α) Στην ίδρυση και λειτουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Τρικκαίων στη θέση «Νησί» της κτηματικής περιφέρειας Ριζαριού, δίπλα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της μονάδας βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων των Τρικάλων και στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Τρικκαίων, σε έκταση συνολικού εμβαδού 11,2 χιλ.m2, που θα καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη στερεών αποβλήτων. Το Πράσινο Σημείο θα εξοπλιστεί με τεμαχιστή ογκωδών.

β) Στην ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης για τη διαχείριση των

βιοαποβλήτων στα νοικοκυριά. Οι κάδοι αυτοί θα διανεμηθούν κατά προτεραιότητα σε νοικοκυριά με κατοικίες που διαθέτουν κήπο, σε δημότες που ασχολούνται συστηματικά με τη διαχείριση του κήπου τους καθώς και σε νοικοκυριά, τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

γ)Στην ανάπτυξη και εφαρμογή δύο παράλληλων υποσυστημάτων (δικτύων) διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων (ρεύμα τροφίμων και ρεύμα πράσινων), με νέο δίκτυο καφέ κάδων και με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη συλλογή, διαχείριση και μεταφορά τους στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων(ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας. Επίσης, περιλαμβάνεται παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το

Δήμο Τρικκαίων για την εφαρμογή του προγράμματος της χωριστής διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας των προγραμμάτων.

 

– «Πράσινο Σημείο Δήμων Πύλης και Μουζακίου και Σύστημα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης», προϋπολογισμού 1.365.197,92 €

Το έργο αφορά στις δράσεις α) Δημιουργίας Πράσινου Σημείου , β) Συλλογής Βιοαποβλήτων και γ) Οικιακής Κομποστοποίησης στον Δήμο Πύλης. Το Πράσινο Σημείο  προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών Το ΠΣ Πύλης θα εξυπηρετεί κύρια τους κοντινούς οικισμούς των Δήμων Πύλης και Μουζακίου. Συνολικά αναμένεται να εξυπηρετεί περί τους 14.328 κατοίκους, δηλαδή περίπου το 52% του συνολικού πληθυσμού των δύο Δήμων. Το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τους οικισμούς της πεδινής περιοχής του Δ. Πύλης που είναι και οι μεγαλύτεροι, καλύπτοντας έτσι το 75% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Πύλης. Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία (κομποστοποίηση) στην υπό υλοποίηση Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα αναπτυχθεί σε πρώτη φάση στις περιοχές που δεν θα καλυφθούν από το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων και θα αφορά στη διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά, περίπου στο 5% των νοικοκυριών του Δήμου, τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και συλλογής βιοαποβλήτων για διάρκεια ενός έτους.

 

– «Οικιακή Κομποστοποίηση και Σύστημα Διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων του Δήμου Μουζακίου», προϋπολογισμού 603.603,40€

Το έργο στοχεύει στην αύξηση των αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ανακύκλωση και αφορά στην προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης καθώς και εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Μουζακίου. Επίσης περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης στον Δήμο κατά την έναρξη εφαρμογής των δύο δράσεων για διάστημα ενός έτους. Αποδέκτης για τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα είναι η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας.

 

Οφέλη

Με την υλοποίηση του συνόλου των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένεται αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας ανακύκλωσης αποβλήτων κατά 10.700 τόνους.

Τα προς χρηματοδότηση έργα εντάσσονται στην Α’ χρηματοδοτική Προτεραιότητα του εν ισχύ Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας (κύρωση της απόφασης του, ΦΕΚ 3299/Β/2016) και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα παραπάνω έργα προωθούν την αξιοποίηση των αποβλήτων και ειδικότερα την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης έχουν ήδη ενταχθεί πέντε ακόμη έργα ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και των υπολοίπων τριών προτάσεων που υποβλήθηκαν.

 

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, στο Πράσινο Σημείο δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Το Πράσινο Σημείο λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ) και αφορά κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι πολίτες θα φέρνουν στο Πράσινο Σημείο τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους, κλπ., όπου θα υπάρχουν κατάλληλοι περιέκτες για να τοποθετείται κάθε ρεύμα αποβλήτου. Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα Πράσινο Σημείο μπορούν να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

Η Δράση προώθησης της Οικιακής Κομποστοποίησης αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συμβάλλονται σχετικά με τον εκάστοτε Δήμο και αναμένεται να συνεισφέρει στην μείωση των παραγόμενων βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή ενώ ταυτόχρονα το παραγόμενο προϊόν(compost) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.

Η Δράση Συλλογής βιοαποβλήτων αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κάδων για την συλλογή των αποβλήτων τροφών, τροφίμων, κήπων και παρεμφερών αποβλήτων καθώς και των απαιτούμενων οχημάτων μεταφοράς.

[fbcomments]