Κυριακή 20.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μόνο τρόφιμα και χαρτικά στη λαϊκή αγορά της Πύλης

18.03.2020 /

Μετά τα τελευταία μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της Λοίμωξης του κορωνοϊού  COVID-19,

Ανακοινώνουμε ότι:

Ανοικτή θα είναι την Παρασκευή, 20 του μηνός Μαρτίου 2020, η εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά της Πύλης, στην έδρα του Δήμου Πύλης.

Όμως οι πάγκοι που θα τοποθετηθούν θα πωλούν προϊόντα που έχουν σχέση μόνο με  τροφικά  και χαρτικά.

Όλα τα υπόλοιπα είδη δηλ. βιομηχανικά – πλαστικά – ρούχα δεν θα πωλούνται.

Επισημαίνουμε, μία φορά ακόμη και στους παραγωγούς και στους δημότες μας, να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ